Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Zbigniew Bujak — Strategie przemocy i siły w działaniu administracji publicznej; 3 lut 2011

Strategię przemocy rozumiem jako mechanizmy charakteryzujące państwa autorytarne czy wręcz totalitarne. Strategię siły, jako mechanizmy budujące sprawność działania państwa demokratycznego i — co oczywiste — z gospodarką wolnorynkową.

Celem warsztatów jest wykazanie uczestnikom, co odróżnia istotę działania administracji państwa autorytarnego od państwa demokracji i wolnego rynku. W trakcie warsztatu przedstawiam realistyczne sytuacje, które uczestnicy przypisują do jednej lub drugiej strategii.

Pierwszy krok polega na przedstawieniu rzeczywistej sytuacji opisanej w notatce prasowej i odnoszącej się do działania konkretnego urzędu. Sytuacja ta poddana jest ocenie uczestników. Uczestnicy sami dochodzą do tego, jakie winno być prawidłowe działanie urzędu.

Kolejne omawiane przykłady poszerzają umiejętność analizowania różnych sfer działania organów państwa z punktu widzenia wskazanego w tytule rozróżnienia. Będą to: kryteria oceny pracy Policji Drogowej, metody kontrolne Służby Celnej i kryteria oceny pracy służb skarbowych. Jeśli czas pozwoli omówię problem typu „Centralne Biuro Śledcze, Urząd Antykorupcyjny”.

Celem warsztatu jest uświadomienie sobie przez uczestników różnicy między wiedzą o administracji i jej zadaniach a umiejętnością zarządzania. Nie zarządza się bowiem „administracją”, „instytucjami”, „procesami”. Zarządzanie, to jest zawsze zarządzanie ludźmi.