Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jak czytać moją książkę

Od czasu gdy w kwietniu 2014 r. pierwsze wydanie mojej książki ukazało się drukiem, słyszę od wielu osób, że przeraża ich ona swoim rozmiarem. Poruszony tymi uwagami postanowiłem więc podpowiedzieć, w jaki sposób można czytać „Doktrynę jakości” nie sięgając od razu do całości, a także jak mogą ją czytać ci, których nie interesuje zarządzanie organizacjami sformalizowanymi, a jedynie uniwersalne aspekty współdziałania ludzi. Spotykam się bowiem coraz częściej z uwaga-mi, że moja książka — choć pisałem ją z myślą o kontekście pracy zawodowej — zawiera treści znajdujące zastosowanie także w życiu prywatnym.

W „Doktrynie jakości” daje się wydzielić kilka się warstw, których lekturę można rekomendować różnym grupom czytelników w zależności od ich indywidualnych zainteresowań.

Warstwa podstawowa obejmuje całą Część I Wprowadzenie, rozdziały od 3.1 do 3.4 i 5 Części II Budowanie relacji oraz rozdziały od 6 do 9 Części III Budowanie motywacji. Tę warstwę rekomenduję czytelnikom, których niespecjalnie interesują aspekty związane z zarządzaniem, bądź też chcą się jedynie wstępnie zapoznać z ideami przedstawionymi w książce.

Warstwa turkusowa obejmuje części I, II, III i VII w całości. Rekomenduję ja czytelnikom, którzy tworzą lub współtworzą niewielkie organizacje turkusowe, lub choćby zamierzają przymierzyć się do takiego zadania.

Warstwa Turkusowy TQM obejmuje Warstwę turkusową poszerzoną o części IV i V. Polecam ją tym osobom, która zamierzają wdrożyć w swoich organizacjach zarządzanie jakością. Stanowczo odradzam im też odgraniczenie się do lektury i wdrożenia jedynie Części IV. Próby wdrażania narzędzi TQM bez odpowiedniego przygotowania społecznego na ogół kończą się na stworzeniu Księgi procedur.

Warstwa pełna to oczywiście cała książka. Obejmuje ona dotychczas pomijaną Część VI Narzędzie procesowe. To najbardziej techniczna część książki (i obawiam się też, że dość nużąca), którą umieściłem z myślą o organizacjach zamierzających wdrożyć procesowy model koordynacji pracy zespołów oraz zarządzanie wiedzą i jakością.

Wszystkim czytelnikom proponowałbym też sięgnięcie do cytowanej w książce literatury, dla pogłębienia wiedzy w tych obszarach, które zainteresowały ich szczególnie lub też, które są szczególnie ważne w ich organizacjach. Dla ułatwienia wyboru umieściłem na końcu książki Wskazówki bibliograficzne.