Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Wojciech Eichelberger Wellbeing — nowy standard troski o pracownika i strategii motywacyjnej

Pracodawcy stoją wobec kryzysu demograficznego i pokoleniowego. Zaczyna brakować  młodych pracowników przygotowanych do kwalifikowanej, umysłowej  pracy. Takich pracowników roboty nie zastąpią.

Piramida zatrudnienia powoli zamienia się w kształt grzyba. Nadchodzi silver tsunami, fala siwych głów za korporacyjnymi biurkami. Piramida struktury zatrudnienia staje na głowie — przybierając kształt grzyba, gdzie młodych jest najmniej, a starych najwięcej. Pojawia się więc konieczność utrzymania także starzejącej się kadry w dobrej kondycji pycho-fizycznej co najmniej do 65 roku życia.

Konkurencja pracodawców na rynku pracy już teraz zmusza ich do poszukiwania nowych impulsów  motywacyjnych, które sprawią, że rekrutowani młodzi pracownicy wybiorą ich firmę i w dodatku zechcą w niej na długo pozostać.

Młodzi ludzie urodzeni pod koniec 20 wieku mają do tej pory niespotykane cele i oczekiwania — nastawieni są na doświadczanie i na rozwój osobisty, a nie na posiadanie i karierę czyli preferują pozamaterialną jakość życia. Wszystko to razem już niedługo wymagać będzie od firm gruntownej weryfikacji kultury firmy, deklarowanych celów, organizacji pracy i przestrzeni pracy — a także zawartości programu szkoleń i szeroko rozumianej troski o pracownika.

Video do zobaczenia i wysłuchania.