Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Tim Brown with Barry Katz, Change by Design — how design thinking transforms organizations and inspires innovation, HarperCollins Publishers 2009

Ostatnio karierę w świecie innowacyjnego biznesu robi idea znana pod angielską nazwą Design management. Trudno o jej dobry polski odpowiednik, bo „design” to po polsku „projekt”, a tu nie chodzi o projekt w sensie angielskiego „project”, ale właśnie „design” co oznacza formę graficzną, rysunek przedmiotu, jego kształt… Design management tłumaczy się więc jako Zarządzanie innowacją. Taką właśnie nazwę mają podyplomowe studia oferowane przez Uniwersytet SWPS w Poznaniu. Change by Design jest poświęcone właśnie tej idei.

Zarządzanie innowacją, to przede wszystkim zarządzanie w kontekście tworzenia nowego produktu, choć słowo „zarządzanie” nie powinno być rozumiane w jego XX-wiecznym sensie jako rozdawanie zadań, a następnie ich egzekwowanie. Tu chodzi raczej o tworzenie przestrzeni do rozwoju, wymiany myśli i związanych z tym synergii pomysłów i idei. Innego znaczenia nabiera też słowo „produkt”. To już nie jedynie przedmiot materialny, a nawet nie pozamaterialna usługa, to przestrzeń aktywności przyszłego użytkownika produktu. Ta przestrzeń ma być przyjazna, inspirująca, ma szanować w równej mierze człowieka jak i naszą planetę. A oto kilka wybranych myśli z książki Browna i Katza (wolne tłumaczenie moje):

  • Nie można dłużej przeciwstawiać sobie „rynku producenta” i „rynku sprzedawcy”. Jesteśmy tam wszyscy razem.
  • Każdy produkt jest jednocześnie usługą.
  • Nie ma lepszego momentu (niż dziś; dopisek mój) aby pomyśleć jak moglibyśmy wybrać drogę do społeczeństwa, w którym to co kupujemy przyczynia się do tworzenia zamożności zamiast ją konsumować.

Warto też przyjrzeć się przykładom wyzwań, jakim powinno sprostać zarządzanie innowacją:

  • Jak stworzyć inkubator dla noworodków, który nie potrzebowałby zasilania energią elektryczną?
  • Jak wspomóc ubogich rolników w poniesieniu produktywności ich gospodarstw przy pomocy prostych i tanich produktów i usług?
  • Jak znaleźć tanie alternatywy dla spalania drewna i nafty w wielkomiejskich slumsach.

Czym więc jest zarządzanie innowacją? Jak stworzyć przestrzeń dla twórców posługujących się tą metodą? Najkrócej rzecz ujmując, potrzeba na to organizacji kreatywnej i otwartej na kreatywność. Na przykład takiej, jaką Frederic Laloux nazywa organizacją turkusową.