Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Sukcesor w firmie rodzinnej - urodzony czy wykształcony?

Wypowiedź na seminarium INE PAN "Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców"  — 8 kwi 2013.

Zacznę od garści statystycznych informacji na temat firm rodzinnych pochodzących z badań przeprowadzonych przez PENTOR w roku 2010 w ramach projektu Firmy Rodzinne (www.firmyrodzinne.eu) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych (www.firmyrodzinne.pl):

 • 78% x 1.700.000 > 1.300.000 (bez gospodarstw rolnych)
 • W grupie rodzinnych MMŚP: 90% mikro, 9% małe, 1% średnie
  • Rozwojowa struktura populacji rodzinnych MMŚP
  • Zdobywanie pozycji — 45%
  • Kiełkowanie sukcesji — 16%
  • Profesjonalizacja zarządzania — 12%
  • Entuzjaści rodzinni — 13%
  • Zmiana warty — 10%
  • Wielopokoleniowi tradycjonaliści — 5%
 • Wiekowa struktura populacji:
  • do 3 lat — 3%
  • od 4 do 20 — 77%
  • powyżej 20 lat — 20%

Z kolei w Unii Europejskiej firmy rodzinne stanowią 60% wszystkich firm, a w grupie 250 największych firm na giełdzie w Paryżu, aż 57% to firmy rodzinne.

Dzięki oparciu kultury firmy rodzinnej na wnoszonym przez rodzinę systemie wartości i etosie pracy, firmy rodzinne mają statystycznie rzecz biorąc większą zdolność do przeżywania kryzysów niż firmy nierodzinne. O badaniach przeprowadzonych w tym zakresie przez pewną firmę szwajcarską donosił Puls Biznesu na początku roku 2013.

Firmy rodzinne mają też swoje specyficzne wyzwania, do których należą:

 • SUKCESJA — wyzwanie nadrzędne
 • Dialog międzypokoleniowy
 • Dialog firma — rodzina
 • Dialog rodzina firmowa — rodzina niefirmowa (członkowie rodziny spoza firmy).

Patrząc z tej perspektywy, na postawione w tytule pytanie odpowiedzieć można w sposób następujący:

Urodzenie w firmie rodzinnej daje powiązanie z jej wartościami, bardzo silną determinację przetrwania i równie silne poczucie honoru marki, za którą stoi najczęściej rodowe nazwisko. Ale to oczywiście nie wystarcza. Konieczna jest też wiedza uniwersalna (potrzebna wszystkim firmom) i to zarówno branżowa, a więc technologie, dobre praktyki, przepisy, jak i ponadbranżowa, do które zaliczam podstawy psychologii zarządzania, a w szczególności tzw. zarządzanie godnościowe, marketing emocjonalny (w odróżnieniu od przymiotnikowego) i wiedza o stale zmieniającym się świecie współczesnym.

Tak więc — i urodzony i wykształcony.

Prezentacja do pobrania.
Video do obejrzenia.

Więcej o firmach rodzinnych na tej stronie pod zakładką Firmy rodzinne.