Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Semco — producent urządzeń mechanicznych

Semco to brazylijska firma, do której stoi najdłuższe kolejka pragnących ją zwiedzić menadżerów, a na wizytę trzeba zapisywać się na wiele miesięcy naprzód. Od roku 1994 firma niemal co roku ma dwucyfrowy wzrost. Od 25 lat rotacja pracowników wynosi 1-2 procent przy średniej w branży 18 procent.

Semko zatrudnia trzy tysiące pracowników, ale nie ma typowych struktur zarządczych takich jak wiceprezesi, dyrektorzy operacyjni i dział kadr, a rolę dyrektora generalnego pełni rotacyjnie co pół roku jeden z sześciu menadżerów. Nie ma zakresów obowiązków, ani formalnej struktury, a pracownicy nazywani są "wspólnikami" lub "koordynatorami".

Co pół roku pracownicy ustalają własne wynagrodzenia, a także wynagrodzenia szefów. Oceniają też szefów, a ci, którzy otrzymują niskie oceny, muszą odejść. Mimo to w firmie Semko wynagrodzenia kierownictwa są jedne z najwyższych.

Szef firmy i twórca jej kultury korporacyjnej daje pracownikom prawo do podejmowania większości decyzji i do działania w interesie własnym i firmy. Nikt tu nikogo nie kontroluje w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Według szefa firmy o wydajności pracowników stanowi swoboda. Kultura firmy opiera się na dziesięciu zasadach:

 1. Być firmą rzetelną i godną zaufania.
 2. Cenić szczerość i otwartość wyżej niż doraźny interes.
 3. Dążyć do uzyskania równowagi pomiędzy zyskami krótko- i długoterminowymi.
 4. Sprzedawać produkty i usługi po uczciwych cenach.
 5. Prowadzić zindywidualizowany serwis klientów.
 6. Zachęcać pracowników do kreatywności.
 7. Zachęcać wszystkich do podejmowania decyzji i do kwestionowania decyzji pochodzących z góry.
 8. Utrzymywać miłą i nieformalną atmosferę.
 9. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy, poddawać kontroli procesy przemysłowe.
 10. Mieć pokorę, aby przyznawać się do błędów.

Te zasady są wyłożone w komiksowym podręczniku. W firmie podkreśla się, że „pracownicy powinni mówić i kłócić się, gdy coś jest nie w porządku lub nie pasuje do wizji firmy". Twórca firmy Ricardo Semler twierdzi, że celem jego pracy nie jest zarabianie pieniędzy, ale doprowadzenie do tego, aby pracownicy byli zadowoleni z życia (feel good about life). Jego zasady organizacji pracy bez odgórnego sterowania są następujące:

 • zapomnij o kierownictwie,
 • nigdy nie zatrzymuj się w rozwoju,
 • nie bądź niańką,
 • pozwól odnajdywać się talentom,
 • decyzje podejmuj szybko i otwarcie,
 • buduj zróżnicowane partnerstwo.

W systematyce As One firma odpowiada archetypowi Senatora i Obywateli.