Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Reputacja marki przez lata

Aby utrzymać reputację firmy przez tyle lat trzeba przede wszystkim utrzymać przez te lata firmę na rynku. Nie jest to zadanie proste zważywszy, że średni wiek życia firmy wynosi dziś około 30 lat. Co więc zrobić, aby utrzymać istnienie firmy tak długo? Oczywiście trzeba utrzymać jej reputację w oczach wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, dostawców i społeczeństwa. No i koło się zamyka. W wykładzie opowiadam, jak robiła to nasza firma. Szczególnie dużo uwagi poświęcam okresowi po roku 1996 charakteryzującemu się wdrażaniem zarządzania kompleksową jakością (TQM).

Rozwinięcie idei zarządzania kompleksową jakością w mojej książce "Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu" udostępnionej w domenie publicznej od roku 2007.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 1h
Materiały:

Książka Moja książka "Doktryna jakości"
Prezentacja (pobierz prezentację)