Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Robert Kozielski, Czterolistna koniczyna — biznes nowych możliwości, Oficyna a Wolters Kluwer business , Warszawa 2012

Ostatnie dziesięć lat obfitowało w nieznane wcześniej zjawiska powstawania nowych firm w sposób przypominający bardziej eksplozję niż budowę. Znamiennym tego przykładem jest Facebook, który w ciągu pierwszych pięciu lat istnienia zgromadził sześćset milionów użytkowników z ich czterdziestoma miliardami zdjęć zapisanymi na serwerach firmy. W podobnym tempie rozwinął się Skype. Przykładu nieinternetowej eksplozji dostarczył Wal-Mart, który co prawda nie zgromadził takiej liczby klientów, ale w podobnym stylu zdystansował swoich konkurentów. Eksplozjom firm nowej generacji towarzyszyły nieznane wcześniej zjawiska takie jak marketing partnerski, branding emocjonalny, audiobranding i wiele innych.

Takim właśnie paradygmatom firmy XXI wieku poświęcona jest książka Roberta Kozielskiego. Powstała ona na kanwie historii mBanku, ale daleko wykracza poza nią przestawiając czytelnikowi nowy obraz korporacji przyszłości.