Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Moje najważniejsze publikacje w dziedzinie zarządzania

Na poniższej liście nie ma na razie mojej książki „Doktryna jakości” (Moja książka "Doktryna jakości"), gdyż nie została ona jeszcze wydana drukiem, choć od roku 2007 jest dostępna w domenie publicznej w Internecie.

  1. Zarządzanie Bez Kar i Nagród, Materiały konferencji „Polityka jakości polskich przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej”, Racibórz – Wiedeń, 1998, ISBN 83-86708-60-3
  2. Zarządzanie bez Kar i Nagród, w tomie Menedżer Jakości, red. Jan Bagiński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
  3. Procesowa Organizacja Przedsiębiorstwa, Międzynarodowa Szkoła Jakości, II sesja – Warszawa, 13-14 kwietnia 2000, org. UN Umbrella Projekt, również w wersji angielskiej „Process organization of a company, illustrated by the example of A.Blikle Ltd.” w tomie “Knowledge Café for Intellectual product and Intellectual Capital”, wyd. Stefan Kwiatkowski i Charles Stowe by Leon Koźmiński Academy of Enterpreneurship and Management, Warsaw 2001, ISBN 83-86846-65-8
  4. Doktryna Jakości, Międzynarodowa Szkoła Jakości, III sesja – W drodze do Unii Europejskiej, Szczyrk 17-18 maja 2001, , org. UN Umbrella Projekt, również w materiałach pokonferencyjnych Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, red. J.Dietl i Z.Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 13-14 czerwca 2002, ISBN 83-910763-4-2 również w tomie Kreowanie Nowego wydanej z inicjatywy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002 z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. Stefana Kwiatkowskiego, również w tomie 410/2005 System kompleksowego zarządzania w budownictwie wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej jako rozdział Kompleksowe zarządzanie jakością — TQM
  5. Zarządzanie Wiedzą w Firmie A.Blikle, Materiały konferencji „Pomiar i Rozwój Kapitału Ludzkiego Przedsiębiorstwa”, seria „Inicjatywa Personel XXI Wieku”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 4-5 maja 2003
  6. Refleksje na Temat Gospodarki Wiedzy w Polsce, Gospodarka Oparta na Wiedzy – Perspektywy Banku Światowego, wyd. Biuro Banku Światowego w Polsce oraz Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2000
  7. Usuń strach, Master of Business Administration, Pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 5 (82) wrzesień-październik rok 2006