Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Moje najważniejsze publikacje w dziedzinie informatyki

  1. Automaty i Gramatyki; Wstęp do lingwistyki matematycznej, PWN, Warszawa 1971,
  2. Algorithmically definable functions, Dissertationes Mathematicae 85 (1971)
  3. Addressless units for carrying loop-free computations, Journal of ACM 19 (1972), 136-157
  4. The clean termination of iterative programs, Acta Informatica,16 (1981), 199-217
  5. Naive Denotational Semantics, IFIP Congress 1983, North Holland 1983 (wspólnie z A.Tarleckim)
  6. Denotational Engineering, Science of Computer Programming 12 (1989), 207-253
  7. MetaSoft Primer; Towards a Metalanguage for Applied Denotational Semantics, Lecture Notes in Computer Science 288, Springer-Verlag 1987