Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Tomasz Cichocki

Konsultant, trener i facylitator. Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował jako Project Manager i manager do spraw rozwoju w  mediach elektronicznych. Prowadził projekty związane z cyfryzacją nadawania pro-gramów radiowych i telewizyjnych. Od 2003 pracuje jako konsultant, przede wszystkim w obszarze zmiany kultury organizacyjnej i wdrażania innowacji. Od 2012 na zlecenie Komisji Europejskiej facylituje warsztaty, podczas których konsorcja realizujące projekty badawcze w ramach Programów Ramowych wypracowują swoje strategie komercjalizacji.

Ukończył kursy PRINCE2 Foundation, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP (2010), kurs coachingu The Art and Science of Coaching Erickson College International i Wszechnicy UJ, warsztaty dynamiki grupowej OPUS oraz Szkołę Facylitatorów Wszechnicy UJ.

Uczestniczył w kilkunastu złożonych projektach rozwojowych, obejmujących pogłębioną analizę potrzeb, opracowanie planów działania, aktywności wdrożeniowe i ewaluacyjne. Wykładał na studiach podyplomo-wych, m.in. na politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia na trenerskich studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Fan i praktyk wykorzystywania technologii do współpracy zespołowej. Zajęcia z tego obszaru prowadził m.in. dla Orange i Komisji Europejskiej. Jest autorem szkoleń otwartych poświęconych prowadzeniu spotkań online oraz współpracy w zespołach rozproszonych. Na zajęciach poświęconych tej tematyce dba o równo-wagę między elementem technologicznym a ludzkim.

Jest twórcą kursów Facylitacja Spotkań Online realizowanego w wersji online od połowy 2019 roku we współpracy ze Wszechnicą UJ oraz Angażujące Szkolenia Online we współpracą z Grupą TROP.

https://www.linkedin.com/in/tomaszcichocki/?locale=pl_PL