Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Piotr Chrząstowski-Wachtel, Sieci Petriego, 27 maj 2010

Sieci Petriego od jakiegoś już czasu są z powodzeniem stosowane przy projektowaniu procesów biznesowych. Pozwalają w ramach jednego formalizmu przedstawić kilka aspektów związanych z zarządzaniem złożonymi zadaniami oferując:

  • klarowny opis przepływu sterowania i zależności zdarzeń
  • gospodarkę zasobami
  • analizę czasową
  • opis dynamiki wynikającej ze zmieniającej się rzeczywistości między etapem projektowania, a wykonaniem projektu
  • analizę poprawności projektu

Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania zadań i komputeryzacją procesu zarządzania projektami pojawia się problem ogarnięcia całości przedsięwzięć średniej i dużej skali. Wydaje się, że podejście strukturalne, które z dużym sukcesem zostało wprowadzone do programowania w latach 60-tych, powinno przynieść pożytek i w naszej dziedzinie.

W trakcie wykładu zaprezentuję model strukturalnych sieci Petriego i pokażę, jakie pożytki można czerpać ze stosowania strukturalnego podejścia w zarządzaniu procesami biznesowymi. Od słuchaczy nie będę oczekiwał żadnej wstępnej znajomości tematyki sieci Petriego.

Prezentacja do pobrania