Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Nowe paradygmaty zarządzania projektami

Doświadczenia realizatorów dużych projektów pokazują, że większość projektów przekracza zarówno planowany czas realizacji, jak i planowany budżet. Dla przykładu, w pewnej grupie projektów poświęconych budowie systemów informatycznych o łącznej wartości 250 mld USD, 88% projektów przekroczyło planowany czas realizacji lub budżet, średnie przekroczenie planowanych kosztów wyniosło 189%, a średnie przekroczenie czasu realizacji wyniosło 222%.

Teoria ograniczeń Goldratta (theory of constrains, skr. TOC) stanowi przełom w zakresie wiedzy i praktyki zarządzania projektami. Dzięki jej zastosowaniu udaje się nie tylko dotrzymywać terminów realizacji projektów, ale też bardzo poważnie skracać czas ich realizacji (30 do 50 procent) oraz sprawiać, że realizacje nie przekraczają planowanych budżetów. Wiele spektakularnych przykładów takich osiągnięć opisano w literaturze przedmiotu. Na gruncie polskim przykładem może być zintegrowanie około 100 spółek branży energetycznej w jedną firmę Polska Grupa Energetyczna i wprowadzenie tej firmy na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Zadanie to zostało wykonane w rekordowo krótkim czasie.

Sieci Petriego to dobrze znany w informatyce model opisywania systemów współbieżnych, a więc takich, w których wiele działań odbywa się równocześnie, a poszczególne działania ubiegają się o dostęp do wspólnych lecz ograniczonych zasobów. Zastosowanie sieci Petriego do modelu Goldratta otwiera kolejne horyzonty w metodologii zarządzania projektami.

W trakcie wykładu przedstawiam podstawowe zasady teorii ograniczeń w języku teorii sieci Petriego. Od słuchaczy nie oczekuję żadnej wstępnej znajomości tej tematyki.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 3h
Udostępniane materiały:
    tekst wykładu (pobierz tekst)
    prezentacja (pobierz prezentację)

Polecana literatura uzupełniająca:

  1. Robert C. Newbold, Project Managemat in the fast lane — Aplying the theory of constrains, CRC Press Taylor & Francis Group 1998
  2. Lawrence P. Leach, Critical Project Management, Artech House 2005