Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Moje odznaczenia i nagrody

 1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków, 1967
 2. Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1975
 3. Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1978
 4. Zespołowa Nagroda Państwowa Drugiego Stopnia, 1978
 5. Medal 40-lecia Polski Ludowej 1984; leg. nr 62/5/84
 6. Złoty Krzyż Zasługi 1987; leg. nr 1747-87-19
 7. Złota Odznaka — Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo Technicznych 1989
 8. Przedsiębiorczość dla Rozwoju Społecznego — Nagroda Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, 1999
 9. Ars Auro Prior (medal sygnowany nr 2) — przyznany przez Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Warszawski „w uznaniu stałej pomocy i sponsorowaniu wystaw Okręgu Warszawskiego ZPAP, 1999
 10. Medal Pamiątkowy 80-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża przyznany przez Zarząd Okręgowy PCK w Warszawie, 1999
 11. Zasłużony dla Warszawy — odznaczenie przyznane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy 21 kwietnia 2001; leg. nr 87; 21.04.2001
 12. Srebrny Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 27 marca 2001; leg. nr 7515/2001
 13. Zasłużony Działacz Kultury — odznaka przyznawana przez Ministra Kultury, 20 kwietnia 2004, nr. leg. 420
 14. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój informatyki w Polsce , 26 października 2005, nr leg 286-2005-7
 15. Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego przyznany firmie 11 kwietnia 2008 A.Blikle przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania”, legitymacja nr. 23
 16. Medal Paula Harrisa — Paul Harris Fellow (2008); odznaczenie nadawane przez Rotary International.
 17. Srebrna laska z czerwoną różą — odznaczenia nadawane przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, luty 2009
 18. Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego przyznany uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 30 marca 2009; leg. nr 6958/2001
 19. Wyróżnienie w plebiscycie Człowiek Roku 2006 - nagroda dziennika Życie Warszawy
 20. Odznaka honorowa Zasłużony dla kultury polskiej, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28 kwietnia 2009, nr leg. 3210
 21. Drugie miejsce po Janie Krzysztofie Bieleckim w rankingu "Kogo słuchają polscy liderzy 2009" przeprowadzonym przez magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i firmą Google. Rok 2009.
 22. Człowiek Jakości Roku 2010 przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011
 23. Medal XXX-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego przyznany przez ZG PTI 17 grudnia 2011
 24. Syzyf 2011 w kategorii Firma Rodzinna nadany przez Kongregację Przemysłowo-Handlową 12 października 2012 r.
 25. Czwarte miejsce w przeprowadzonym przez magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i firmą Google rankingu "Kogo słuchają polscy liderzy 2012" w kategorii "Doradcy biznesu" po Jacku Santorskim, Witoldzie Orłowskim i Adrianie Furgalskim. Rok 2012
 26. Złota odznaka "Za opiekę nad zabytkami" nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 21 lutego 2014, nr. legitymacji 7478
 27. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej, 4 listopada 2014 nr legitymacji 535-2014-7
 28. Nagroda specjalna Za wybitne zdolności menedżerskie i szczególny dar przekazywania wiedzy na temat prowadzenia biznesu przyznana przez Radę Programową Narodowego Programu Promocji "Polska Przedsiębiorczość" i zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, Warszawa 29 listopada 2014 r.
 29. Przyjazny Przedsiębiorczości 25-lecia Wolności RP Nagroda specjalna za wybitne zdolności menedżerskie i szczególny dar przekazywania wiedzy na temat prowadzenia biznesu, przyznany przez Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług oraz Radę Programową Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, nr 3-MZ/2014 r. z dn. 5.11.2014
 30. Lider z powołania w kategorii biznes i nauka, przyznane przez Kapitułę Programu: Lider z powołania wraz z WHY Media Group oraz Magazynem WHY STORY, 2016
 31. Medal Europejski za propagowanie w Polsce idei przedsiębiorczość oraz idei europejskich (edycja XXVII 2016) pod patronatem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Business Centre Club, 12 czerwca 2016
 32. Osobowość Biznesu nagroda specjalna przyznana przez Wysoką Kapitułę HumanitaAS Biznesu, Sosnowiec, 20 września 2016 r.
 33. Wyróżnienie „Złote Serce”, Fundacja Hotele Polskie Dzieciom, 17 grudnia 2016 r.
 34. Medal 70-lecia Polskiej Informatyki, 16 maja 2018 r.
 35. Medal 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego wręczany członkom założycielom PTI, 10 września 2021 r.
 36. Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej, tytuł nadany przez Kongres Firm Rodzinnych, 2 września 2021 r.