Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Moje członkostwa

 1. (od 1962) Polskie Towarzystwo Matematyczne, członek. http://www.ptm.org.pl/
 2. (od 1972) Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek Rady Naukowej.  http://www.ipipan.waw.pl/
 3. (od 1977) Komitet Ochrony Starych Powązek im. Jerzego Waldorffa; W latach 2001-2005 członek zarządu. Komitet powstał z inicjatywy Jerzego Waldorffa, a jednym ze współzałożycieli był mój ojciec. Zadaniem Komitetu jest restaurowanie opuszczonych zabytkowych grobowców na Cmentarzu Powązkowskim. Do roku 2008 Komitet wykonał 1250 prac konserwatorskich, a w kolejce czeka jeszcze kilkaset. Co roku 1 listopada odbywa się kwesta dla pozyskania funduszy na prace konserwatorskie. http://komitetpowazkowski.home.pl/
 4. (od 1981) Polskie Towarzystwo Informatyczne. Członek założyciel, w latach 1981-1987 członek Prezydium Zarządu Głównego, w latach 1987-1993 prezes Zarządu Głównego, od roku 1993 członek honorowy. http://www.pti.org.pl/
 5. (od 1993) Academia Europaea (Europejska Akademia Nauk), członek http://www.acadeuro.org.
 6. (od 1996) Nowy Świat (stowarzyszenie przedsiębiorców traktu Nowy Świat w Warszawie). Członek założyciel, w latach 1996-2001 prezes zarządu, do roku 2018 członek zarządu. Zadaniem stawianym sobie przez stowarzyszenie jest promocja ul. Nowy Świat jako ważnego centrum handlowego stolicy. Na naszej ulicy organizujemy liczne wydarzenia takie jak kiermasze handlowe, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia — dekorację świetlną. http://nowyswiat.warszawa.pl/
 7. (od 1997) Konwersatorium TQM; prowadzący
 8. (od 1998) Komitet Mazowieckiej Nagrody Jakości; Mazowiecka Nagroda Jakości (http://www.pfiso9000.pl/mazowiecka-nagroda-jakosci.html), jako jedna z regionalnych nagród jakości, została stworzona na wzór Polskiej Nagrody Jakości  (http://www.pnj.pl), która została stworzona na wzór Europejskiej Nagrody Jakości (http://www.efqm.org/en/). Wszystkie te nagrody służą promowaniu idei zarządzania kompleksową jakością (TQM)
 9. (od 1999) Rada Języka Polskiego PAN. Członek i przewodniczący Komisji ds. Terminologii Informatycznej. Rada Języka Polskiego została powołana przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 17/96 z dnia 9 września 1996 r. W 1999 roku działalność Rady została ujęta przepisami Ustawy o języku polskim. http://www.rjp.pan.pl/
 10. (od 2000) Kapituła Znaku Jakości Interkl@sa działająca przy Fundacji Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Członek. Celem Fundacji jest wspieranie edukacji, cyfryzacji oświaty i wyrównywanie szans edukacyjnych osób ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn oraz wykluczeniem cyfrowym, osób niepełnosprawnych, a także wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie niesie w tej dziedzinie wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii informacyjnych. http://www.interklasa.pl
 11. (od 2001) Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga działająca przy Banku Handlowym w Warszawie. Członek Rady fundacji. Misją Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Fundacja przyznaje coroczne nagrody w dziedzinie kultury, ekonomii i przedsiębiorczości, a w tym Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za ochronę dziedzictwa kulturowego i nagrodę Mikroprzedsiębiorca Roku. http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6147.htm
 12. (2004 —) Centrum im. Adama Smitha; Ekspert od maja 2004, członek Rady Fundacji od listopada 2004, przewodniczący Rady Fundacji od maja 2006 do grudnia 2014. Od grudnia 2014 honorowy prezes Centrum. Misją Centrum jest badanie gospodarki i działanie na rzecz wolnego rynku budowanego na fundamencie wolności i moralności oraz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Centrum jest kontynuacją Akcji Gospodarczej, powstałej 3 grudnia 1988 roku, która skupiała prominentną część ówczesnej wolnorynkowej opozycji politycznej. http://www.smith.org.pl/pl/
 13. (2006 —) Kapituła Konkursu Ładnego Pisania; Członek. Konkurs dla szkół promujący ładne pisanie piórem. http://www.ladnepisanie.pl
 14. (od 2007) Forum Obywatelskiego Rozwoju; Członek Komitetu Programowego. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w marcu 2007 r. przez prof. Leszka Balcerowicza, który jest jej wyłącznym fundatorem. Celem Fundacji jest wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, a także działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.  http://www.for.org.pl/pl
 15. (od 2007) Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur - Sadyba; członek. Stowarzyszenie inicjuje wiele akcji ochrony mazurskiej przyrody i krajobrazu, a w tym od lat walczy z wycinką drzew przy mazurskich drogach. Zachęcam do odwiedzenia siedziby stowarzyszenia mieszczącej się w oberży "Pod Białym Psem" w Kadzidłowie. http://sadybamazury.wordpress.com/
 16. (od 2007) Stowarzyszenie Żoliborzan, członek http://www.zoliborzanie.org/
 17. (od 2008) PNSA (nagroda dla sprzedawców i ich trenerów National Sales Award Polska); Członek Kapituły. Polish National Sales Awards – społeczność sprzedawców. Pierwszy ogólnopolski konkurs dla sprzedawców, którego misją jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie sił sprzedażowych i jednocześnie stałe budowanie etosu profesjonalnego sprzedawcy. pnsa.pl
 18. (od 2008) Inicjatywa Firm Rodzinnych; Członek założyciel i prezes zarządu w latach 2008 - 2016. Obecnie prezes honorowy. Stowarzyszenie IFR stawia sobie za cel wspieranie społeczności firm rodzinnych oraz działanie na rzecz gospodarki wolnorynkowej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. www.firmyrodzinne.pl, www.firmyrodzinne.eu.
 19. (od 2008) Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w W-wie; Członek honorowy i Kawaler Srebrnej Laski z Czerwoną Różą.
 20. (od 2009) Integrał (Stowarzyszenie Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół "Integrał"); Członek założyciel. Celem Stowarzyszenia jest poprawa ogólnej sytuacji życiowej matematyków i informatyków z niepełnosprawnościami. http://integral.org.pl/(2010 — )
 21. (od 2010) Klub Przyjaciół Monaco, członek
 22. (od 2011) Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku przy Fundacji im. L.Kronenberga; http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm
 23. (od 2012) Rada Strategiczna THINKTANK http://www.mttp.pl
 24. (od 2014) Koalicja "Dziecko bez Stopni", członek. Nieformalna koalicja osób i instytucji zabiegających o usunięcie ze szkoły stopni oceniających
 25. (od 2015) Polska Liga Walki z Rakiem, członek Rady Fundacji www.walkazrakiem.pl
 26. (od 2018) Komitet Obywatelski przy Prezydencie Lechu Wałęsie, członek
 27. (od 2018) Kapituła Nagrody Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie za najlepszą książkę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 28. (od 2019) Stowarzyszenie Interim Managers; członek honorowy