Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

MCC — największa na świecie firma pracownicza

Mondragon Corporacion Cooperativa to największe i najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo złożone z 264 spółdzielni działających w różnych krajach i zatrudniających w sumie 34 tysiące pracowników. W 2008 roku zarobiło 16,8 miliarda Euro. Co roku otwiera średnio cztery nowe spółdzielnie. Jest właścicielem banku Caja Laborar Popular (bank ludzi pracujących), a spółdzielnie produkują części do samochodów, urządzenia AGD, rowery i karoserie autobusowe, a także prowadzą supermarkety, stacje benzynowe i biura podróży.

MCC określa swoją misję jako służbę lokalnym społecznościom, tworzenie szans na edukację i zatrudnienie. Właścicielami są pracownicy, każdy ma tyle samo udziałów i takie samo prawo głosu. Spółdzielnie wspierają się wzajemnie kapitałem, zasobami i wiedzą. 10 procent zysku przeznacza się na cele charytatywne, 40 procent idzie do wspólnej kasy firmy, a 50 procent spółdzielnie wydają według własnego uznania.

W systematyce As One firma odpowiada archetypowi Senatora i Obywateli.