Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Monika Rogozińska, Zwycięstwo, odwrót albo śmierć — zarządzanie ryzykiem w himalaizmie i eksploracji

Monika Rogozińska; dziennikarz, Prezes Oddziału Polskiego The Explorers Club, przewodnik tatrzański i ratownik TOPR, współorganizator zimowych ekspedycji na ośmiotysięczniki Himalajów i Karakorum

We wspinaczce na ośmiotysięcznik istnieją tylko trzy warianty wydarzeń:

    docieramy do celu na szczyt góry i wracamy,
    próbujemy dotrzeć do celu, lecz wycofujemy się,
    giniemy.

Innej alternatywy nie ma. Ale wejście na szczyt jest tylko połową sukcesu. Trzeba jeszcze umieć z niego zejść. Wymusza to odpowiednie zachowanie, samokontrolę (trudną w warunkach niedotlenienia) logistykę. Doświadczenie w wysokich górach, to także wiedza w którym momencie zawrócić mimo bliskości szczytu i pokusy jego zdobycia.

Himalaiści nie są samobójcami. Wspinaczka górska uczy podejmowania i oceny ryzyka, decyzji, rozwagi, odwagi, pokory, wytrwałości w dążeniu do celu, samodzielności, odpowiedzialności, wyobraźni, zaradności. Góry weryfikują. Nie da się blefować w warunkach ekstremalnych. Jak zachowują się w nich ludzie? Kierownik ekspedycji - wódz czy tylko organizator? Kobiety na wyprawach…?

Przygotowanie wyprawy w czasach pustych sklepów PRL było szczególna szkołą przedsiębiorczości. Po 1989 r. himalaiści szybko potrafili dostosować się do nowej rzeczywistości gospodarczej — otwierali własne firmy handlowe, produkcyjne.