Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Magdalena Kalińska, Pozytywne przywództwo; 15 maj 2014

Współcześni liderzy borykają się z wieloma dylematami: osiąganie zysków a jednocześnie realizowanie wartości społecznych. Presja wyników i jednocześnie kierowanie ludźmi. Wprowadzanie zmian  i dawanie ludziom poczucia stabilności. Innowacyjność i autentyczność. Z jednej strony trendem jest tworzenie powtarzalnych zajęć dla pracowników, ale z drugiej — kreatywność, improwizowanie i inspirowanie pracowników.

Czy pytanie: w stosunku do kogo ma być lojalny lider — do organizacji, czy do swoich pracowników — jest dylematem? Na ile istotne i możliwe jest budowanie zaufania i wiarygodności w tak zwariowanym biznesowym świecie? Jakie jeszcze dylematy muszą rozwiązywać współcześni liderzy?

Jakie ma być pozytywne przywództwo we współczesnych organizacjach?

Prezentacja do pobrania.