Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Mark Forkun, Przywództwo w kulturze Lean; 12 maj 2011

W trudnych ekonomicznie czasach, wiele firm i instytucji stara się dostarczanie ‘więcej za mniej’, musi więc efektywniej działać.

Warsztat będzie koncentrował się na tematyce optymalizacji procesów i korzystania z zasad i narzędzi lean. Celem wdrażania tych rozwiązań jest z jednej strony motywacja pracowników, z drugiej, redukcja marnotrawstwa, dostarczanie klientom lepszej jakości produktów i usług, w efekcie zwiększanie wartości firmy czy instytucji.

Wierzę, że rozwiązania i kultura Lean-Leadership będą wdrażane we wszystkich sektorach gospodarki, pozwalają one bowiem na inteligentniejszy sposób pracy, bardziej ludzkie podejście, oparte na wartościach, co może mieć również pozytywny wpływ na sferę społeczną i prywatną. Fundamentalne zasady przywództwa Lean posiadają swoje korzenie w koncepcjach takich jak TQM, TPS, TPM, Six sigma.

Moim celem jest pokazanie prywatnym przedsiębiorcom, że posiadając właściwe zasady, narzędzia i wartości możemy stworzyć idealne miejsce pracy.

W czasie warsztatu wykorzystam doświadczenia z pracy z firmami rodzinnymi jak i korporacjami (Toyota, GM, Johnson Controls, United Biscuits, P&O, Wabco). Odniesiemy się do doświadczeń i wiedzy takich liderów jak Jack Welch, W. Edward Demming, David Mann, Jeffery Liker, Bob Emiliani czy Ken Blanchard. Będziemy posiłkować się przykładami z zakładów produkcyjnych (branża motoryzacyjna, przemysł spożywczy), firm z branży detalicznej (supermarkety), instytucji administracyjnych (urzędy państwowe, szpitale) oraz firm oferujących usługi biznesowe (finansowe centra usługowe).

Prezentacja do pobrania