Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Cardone Jr. Michael, Firma z duszą — Jak zbudować miejsce pracy w zgodzie z wiarą i zasadami, Wydawnictwo m, Kraków 2009

Rodzinna firma Michaela Cardone’a — Cardone Industries — to jedna z 73.000 amerykańskich firm zajmujących się regeneracją wyrobów, które łącznie zatrudniają blisko pół miliona pracowników, a ich roczna sprzedaż wynosi ponad 53 miliardy dolarów. Firma Cardone Industries powstała w 1970 roku, a do chwili ukazania się książki drukiem sprzedała ponad 200 milionów zregenerowanych części.

Głęboko wierzący członkowie rodziny Cardone zbudowali swoją firma na wartościach ewangelicznych. Choć na cele biznesu patrzą dość tradycyjnie — każda firma istnieje po to, aby zarabiać pieniądze (s.29) — a strukturę zarządczą firmy mają tradycyjnie hierarchiczną, to jednocześnie uważają firmę za byt składający się z pierwiastka duchowego i społecznego (s.28). Uważają też, że kiedy ludzie kierują się wartościami, miejsce pracy przenika pozytywna energia i lekko zacierają się granice pomiędzy zarządem i pracownikami.

W firmie Cardone Industries nietypowo rozumiane jest też pojęcie bilansu (s.29):

Nasz bilans ma trzy wymiary: finansowy, duchowy i społeczny, co wymaga od nas dokonania każdej przyszłej decyzji i wdrażania procesu z uwzględnieniem ludzi związanych z naszą firmą — pracowników, klientów, dostawców i społeczności, na które ona oddziałuje. Wiemy, że zbilansowanie pierwiastków finansowych ze społecznymi i duchowymi (…) ma pozytywny wpływ zarówno na bieżące wyniki, jak i na przyszłość naszej firmy.

Fundamentem zarządczym firmy jest służebne przywództwo wyrażające się następującymi zasadami:

  • cenić i szanować różnorodność,
  • tolerować błędy,
  • wspierać i szanować instytucję rodziny,
  • kształtować swoich następców,
  • słuchać podwładnych,
  • przekazywać podwładnym wszelkie informacje biznesowe,
  • przewidywać i reagować na potrzeby ludzi,
  • świecić przykładem i motywować współpracowników do ciągłego rozwijania się,
  • służyć ludziom radą i wspierać ich w rozwoju osobistym.

Dbałość o potrzeby ludzi nieograniczające się jedynie do miejsca pracy realizują między innymi przez zatrudnianie na stałych etatach kilku kapelanów, których zadaniem jest wspieranie pracowników zarówno w obszarze duchowym i emocjonalnym — np. pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych — jak też społecznym i bytowym w trudnych sytuacjach życiowych.

Pomimo że firma jest zbudowana na korzeniach głęboko chrześcijańskich, nie tylko nie wymagają od pracowników żadnych deklaracji w sprawach wiary, ale też zatrudniają wyznawców wielu religii. Przy każdym ze swoich zakładów zbudowali obszerną salę, która służy pracownikom zarówno do różnego rodzaju spotkań „świeckich”, jak i do odbywania nabożeństw we wszystkich reprezentowanych w firmie obrządkach. O roli swojego pierwszego kapelana piszą tak (s.139): Zdecydowaliśmy, że potrzebujemy osoby pracującej w pełnym wymiarze czasu, kogoś, byłby przedłużeniem naszej serdecznej troski, ale miałby kwalifikacje do zajmowania się problemami osobistymi pracowników, w tym sprawami duchowymi.