Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Marcus Buckingham, Donald O. Clifton, Teraz odkryj swoje silne strony, MT Business, Warszawa 2003

M.Buckingham, Teraz odkryj swoje silne stronyW szkołach i miejscach pracy na całym świecie każdy z nas jest nieustannie zachęcany do znajdywania, analizowania i korygowania swoich słabości - po to, by stać się silnym. Takie postępowanie opiera się na całkowicie błędnym założeniu, że przez naukę można osiągnąć doskonałość w każdej dziedzinie. Książka jest oparta na badaniach Instytutu Gallupa, w których na podstawie 2.000.000 wywiadów wyróżniono 34 talenty z zakresu umiejętności współżycia z ludźmi, a następnie udowodniono, że każdy z nas ma ich dokładnie pięć. I tylko w zakresie tych pięciu możemy osiągnąć prawdziwą doskonałość.