Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Marek Kowalczyk, Zła wielozadaniowość — wróg efektywności nr 1, 6 lis 2014

Zła wielozadaniowość to sytuacja, w której jednoczesna realizacja zbyt dużej ilości pracy (zadań, projektów, zleceń) prowadzi do wydłużenia czasu i obniżenia jakości — zamiast spodziewanego przyspieszenia. Obserwując spadające tempo pracy ludzie powiększają liczbę otwartych tematów, tym samym napędzając błędne koło złej wielozadaniowości.
Niestety, szkodliwość złej wielozadaniowości nie jest powszechnie uznawana. Żadna z wiodących metod poprawy wyników nie poświęca jej należytej uwagi — z wyjątkiem teorii ograniczeń (theory of constraints). Zła wielozadaniowość jest postrzegana nie tylko jako niezmienna składowa współczesnego otoczenia biznesowego: jak zauważa Goldratt w „Wolności wyboru”, ludzie przyzwyczajają się do długotrwałych poważnych problemów, a nawet zaczynają uważać je za coś pozytywnego. Vide ogłoszenia o pracę, które wśród wymagań umieszczają zdolność do pracy wielozadaniowej.

Zgodnie z cyklem zmiany Goldratta, usunięcie złej wielozadaniowości wymaga:

  1. Uświadomienia sobie jej destrukcyjnego wpływu zarówno na ilościowe i jakościowe wyniki organizacji, jak i relacje oraz na psychikę ludzi.
  2. Zmiany błędnych przekonań dotyczących funkcjonowania systemów (nabrania „wiedzy głębokiej”, by użyć sformułowania Deminga).
  3. Poznania praktycznych, możliwych do zastosowania „od poniedziałku” narzędzi ułatwiających wprowadzenie zmiany w życie.

W trakcie wystąpienia przedstawię zjawisko złej wielozadaniowości, mechanizm jego powstawania oraz praktyczne narzędzie jej usuwania — kanban. Na zakończenie zaprezentuję mało znane zasady zarządzania przepływem sformułowane przez Goldratta w ostatnich latach jego życia.

Pokażę też, w jaki sposób zasady te stanowią podstawę trzech przełomowych metod zarządzania produkcją: linii Forda, Toyota Production System (Lean) Ohno i werbel-bufor-lina Goldratta. Wyjaśnię również, jak zastosować te zasady do optymalizacji przepływu również w innych środowiskach: projektowym, sprzedażowym, usługowym itd. i jakich wyników można oczekiwać.

Pobierz prezentację