Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Marek Kosewski (moderator), Anomia usprawiedliwień i etos pracowniczy; 28 mar 2013

Praca zbiorowa zespołu w składzie: Marek Kosewski (moderator), Dariusz Ambroziak, Dominik Dubrowski & Joanna Stankiewicz, Mieszko Maj, Agnieszka Radomska, Grzegorz Rajca, Tytus Woźniak.

Zespół badawczy Instytutu Zarządzania Godnościowego WSFiZ przedstawi wyniki własnych badań eksperymentalnych i surveyowych zainspirowanych koncepcją anomii usprawiedliwień i etosu pracowniczego Marka Kosewskiego, przedstawianą już kiedyś przezeń uczestnikom spotkań Konwersatorium.
Badania nad anomią pracowniczą zmierzają do określenia, dlaczego uczciwi ludzie okradają pracodawcę, jaki jest zasięg tego zjawiska i co można zrobić, aby je ograniczyć.

Badania nad etosem pracowniczym są z kolei próbą odpowiedzi na teoretycznie trudniejsze pytanie: dlaczego uczciwi ludzie (pracownicy) postępują uczciwie? W wymiarze praktycznym, menadżerskim, przekładają się one na problem morale pracy, na problem podmiotowego, godnościowego stylu zarządzania pracownikami, pozwalającego im traktować pracę jako czynność realizującą osobiście przez nich cenione wartości moralne.

Pokazane zostaną — wynikające z badań własnych zespołu — związki pomiędzy zarządzaniem technikami godnościowymi a satysfakcją z pracy. Omówimy także najważniejsze w literaturze światowej trendy badań nad zarządzaniem przez wartości (MBV) ukazując rosnące zainteresowanie badaczy i przedsiębiorców problemem godnościowego znaczenia pracy w krajach rozwiniętych gospodarczo.

Pobierz prezentację: Marek Kosewski, Zarządzanie godnościowe