Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Krzysztof Pawłowski, Czy może być lepsza inwestycja w przyszłość niż inwestycja w edukację? 9 gru 2010

Polska staje przed nowymi wyzwaniami — kończy się relatywnie łatwy okres transformacji, gdy szczególnie w sprawach gospodarczych wystarczyło przejmować sprawdzone u innych rozwiązania, gdy know-how wnosili inwestorzy zagraniczni. Szybki rozwój gospodarki opartej na wiedzy powoduje, że coraz większą wartość dodaną osiąga się w tych obszarach, w których istotą przedsięwzięć jest innowacja, nowe idee przekształcone w nowe produkty, a podstawą sukcesu są ludzie kreatywni, otwarci na zmiany, przedsiębiorczy. Dlatego we współczesnym świecie coraz ważniejsza staje się jakość procesu edukacji od szkoły podstawowej po studia wyższe.

Wykład będzie miał dwie części. W pierwszej autor przedstawi swoje inicjatywy Nowosądecką Wyższą Szkołę Biznesu — National-Louis University, projekt Miasteczka Multimedialnego oraz projekt „Diament” realizowany obecnie w Małopolsce, a w drugiej przedstawi swój program reform szkolnictwa wyższego i sektora nauki w Polsce.

Jakość szkolnictwa wyższego i sektora nauki w Polsce zdecyduje w przyszłości o miejscu Polski w niezwykle konkurencyjnej, globalnej gospodarce. Aby sprostać wyzwaniom przyszłości musimy już dzisiaj przygotować nasz system edukacyjny i stworzyć skuteczne mechanizmy wykorzystania rezultatów badań naukowych we współczesnej gospodarce oraz zbudować skuteczny system transferu wiedzy, technologii i innowacji pomiędzy sektorem badań naukowych i uczelni a światem gospodarki.