Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jakość i sprzedaż

Wykład składa się z dwóch części.

W pierwszej przedstawiam podstawowe paradygmaty zarządzania kompleksową jakością (TQM): zasada stałego doskonalenia (kaizen), zasada jedności zespołu i zasada racjonalności. Omawiam też strategię jakości w TQM oraz ideę zarządzania procesowego.

Druga część jest poświęcona przedstawieniu idei doskonałego sprzedawcy według Briana Tracy. Sprzedawca powinien być widziany przez klienta jako jego doradca w rozwiązywaniu problemów, a aby było to możliwe, powinien on sam tak właśnie widzieć swoją rolę. W procesie sprzedaży kluczowej jest budowanie zaufania, a także świadomość faktu, że klient kupując produkt (lub usługę) kupuje w rzeczywistości korzyść jaką odniesie z zakupu. Odkrycie, po jaką korzyść przyszedł klient, jest więc kluczem do sprzedaży.

Forma szkolenia: wykład
Czas trwania: 1h
Udostępniane materiały:
    prezentacja (pobierz prezentację)
    książka Doktryna jakości (Moja książka "Doktryna jakości"); zawiera jedynie materiał dotyczący zarządzania jakością

Polecana literatura uzupełniająca:
    Brian Tracy, Psychologia sprzedaży, MT Biznes 2007