Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

James Surowiecki, Mądrość tłumu — Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Wydawnictwo HELLION, Gliwice 2010

J.Surowiecki, Mądrość tłumuNiezwykle inspirująca książka poświęcona pozyskiwaniu wiedzy rozproszonej w jakiejś większej lub mniejszej społeczności, która to wiedza zwykle okazuje się większa i dokładniejsza niż to, co wie najmądrzejsza jednostka tej społeczności.

Autor rozpoczyna od opisania badania jakie w roku 1906 przeprowadził Francis Galton na pewnym targu bydła w Anglii. Urządzano tam konkurs polegający na tym, że jego uczestnikom pokazywano żywego wołu, a następnie proszono ich, by każdy zapisał na kartce swoją ocenę wagi mięsa tego wołu po jego zabiciu i „sprawieniu”. Następnie zabijano i ćwiartowano zwierzę, a osoba, której ocena była najbliższa rzeczywistości, otrzymywała nagrodę.

Po zakończeniu konkursu Galton zebrał wszystkie kartki, a było ich 787, i z podawanych ocen wyciągnął średnią arytmetyczną. Wyniosła ona 542,2 kg podczas gdy rzeczywista waga mięsa wynosiła 542,6 kg. Jak sie okazuje, w podobnego typu eksperymentach — o czym również pisze Surowiecki, a ja sam to sprawdziłem w osobiście przeprowadzonym eksperymencie — wybór wskazany przez „tłum” jest najczęściej lepszy od najlepszego wskazanego przez jednostkę.

To niezwykłe zjawisko mądrości tłumu znalazło swoje zastosowanie w wielu przypadkach, a w tym w odnalezieniu zaginionej amerykańskiej łodzi podwodnej Skorpion w roku 1968.

Mądrość tłumu, to nie tylko zdolność do odgadywania prawd już ustalonych, takich jak waga mięsa z wołu lub położenie zaginiętej łodzi podwodnej, ale też zdolność przewidywania przyszłości, np. która drużyna wygra krajowe mistrzostwa siatkówki w USA, lub który z kandydatów wygra najbliższe wybory prezydenckie w tymże kraju. Takim zadaniom służą tzw. rynki prognostyczne. Mądrość tłumu to też umiejętność obronnego zachowywania się dużych grup ludzi i zwierząt, w których  każda jednostka może komunikować się tylko ze swoimi sąsiadami. To z kolei zjawisko mądrości roju. Tymi wszystkimi zjawiskami zajmuje się autor wyciągając z nich wnioski dotyczące organizacji takich jak wielkie firmy, organizacje rządowe, armie i wreszcie niezorganizowane społeczności.

Kogo zainteresuje ta fascynująca książka może zechcieć przeczytać również recenzowaną przeze mnie książkę McAfee Andrew, Firma 2.0 — sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011