Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

prof. Janusz Hryniewicz, Historyczne przesłanki kształtowania się polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych; 10 kwi 2014

Przestrzeń europejską różnicują dwa rodzaje podziałów na kręgi kulturowe definiowane religijnie oraz podział na dwa odmienne kompleksy gospodarcze. Współczesna polska kultura organizacyjna będzie opisana na następujących wymiarach: katolickość - protestanckość oraz zachodnio- versus wschodnioeuropejskość.

Wschodnioeuropejski kompleks gospodarczy kształtował się od XVI wieku i opierał się na gospodarce folwarcznej. W Europie gospodarka folwarczna i właściwa jej kultura organizacyjna powstały na wschód od Łaby. Kiedy we wschodniej części Europy tworzyła się gospodarka folwarczna w zachodniej części kontynentu, zwłaszcza w krajach protestanckich tworzyły się instytucje kapitalistyczne i towarzysząca im rynkowa kultura organizacyjna. Względna trwałość folwarcznych wzorów zachowań tłumaczy zapóźnienie gospodarcze Polski (i innych krajów Wschodniej Europy) wobec państw zachodnioeuropejskich, które doświadczyły odmiennej historii gospodarczej i posiadają inną tradycje kulturową. Relatywne zapóźnienie cywilizacyjne oraz niedopasowanie kultury organizacyjnej do wzorów gospodarki rynkowej, wiąże się z relatywnie wyższym kosztem psychicznym ponoszonym przez mieszkańców Europy Wschodniej. Relatywnie duży dyskomfort psychiczny powoduje duże straty energii psychicznej i sprawia, że ilość i jakość pracy poszczególnych pracowników są w Europie Wschodniej niższe.

Pobierz prezentację

Pobierz wywiad