Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Hierarchiczny model firmy

Tradycyjny hierarchiczny model organizacji przedsiębiorstwa oparty na strukturze armii został stworzony na wczesnym etapie rozwoju kapitalizmu w XIX wieku, kiedy podstawową metodą zarządzania było wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania. W tej strukturze decyzje były podejmowane przez stosunkowo wąskie grono decydentów zajmujących pozycje w górnych częściach hierarchii władzy. Strzałki na rysunku obrazują kierunek wydawania poleceń, a więc opisują relację „kto komu podlega”.
Hierarchiczny model firmyOrganizacja hierarchiczna związana z amerykańską (choć oczywiście nie tylko) rewolucją przemysłową i kojarzona z imieniem Winslowa Tylora, została przystosowana do warunków amerykańskiego przemysłu tamtego okresu, kiedy to większość siły roboczej stanowili niepiśmienni, a często też nieznający języka angielskiego, emigranci pierwszego pokolenia. Procedury produkcyjne podzielono na bardzo proste czynności, obowiązywał przy tym bezwzględny zakaz ich zmieniania. Od innowacji i ulepszeń było kierownictwo. Od mechanicznego wykonywania poleceń — pracownicy (wykonawcy). Dzięki takiej organizacji produktywność przemysłu amerykańskiego wzrosła w ciągu pierwszych 80 lat XX wieku ponad 50-krotnie. Jest to powód, dla którego hierarchiczna struktura organizacyjna, choć dziś niepasująca do realiów przedsiębiorstw w rozwiniętych krajach świata, nadal stanowi dla wielu menedżerów jedyny znany im model zarządzania. Dziś jednak nie jest to już model optymalny (patrz Model firmy wg. Deminga).

Więcej na ten temat w mojej książce Moja książka "Doktryna jakości"