Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Georges Eckers, Six Sigma jako trwały element kultury organizacji, Akademia Białego Kruka, MT Biznes, Warszawa 2011

G.Eckes, Six sigmaW intencji autora książka ma być uzupełnieniem jego wcześniejsze pozycji Eckers Georges, Rewolucja Six Sigma — jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniały proces w zyski, Akademia Białego Kruka, MT Biznes, Warszawa 2010 o zagadnienia związane z czynnikiem ludzkim. W rzeczywistości jest w głównej mierze powtórzeniem wyłożonych już myśli, a czynnik ludzki jest ograniczony do motywowania w kierunku wdrażania Six Sigma, a nie w kierunku wykonywania i doskonalenia zasadniczej pracy.