Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

I Kongres Firm Rodzinnych w Bielsku-Białej

W dniach 19 i 20 kwietnia 2012 odbył się w I Kongres Firm Rodzinnych w Bielsku-Białej zorganizowany przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w którym udział wzięło około 100 uczestników z kilkudziesięciu firm rodzinnych. Mówiliśmy o roli i pozycji firm rodzinnych w Polsce i na świecie (na ten temat wygłosiłem wykład), o problemie sukcesji i jak do niej doprowadzić, o zarządzaniu firmą rodzinną, a także o stanie gospodarki w kraju i na świecie.

W programie Kongresu odbyła się dyskusja panelowa poświęcona problemowi sukcesji. Grzegorz Turniak, który prowadził Panel, poprosił uczestników Kongresu o sformułowanie nurtujących ich pytań w sprawie sukcesji. Oto lista pytań, jakie zostały zadane:

 1. Czy będą projekty szkoleniowo-doradcze wspomagające przygotowania się do procesu sukcesji w firmie rodzinnej?
 2. Kiedy rozpocząć „w domu” rozmawiać z dziećmi o sukcesji i jak?
 3. Kiedy przekazać firmę? Moment ważny, decyzja
 4. Po czym poznać, że nadszedł odpowiedni moment, że firma jest gotowa? Czy można to zmierzyć? Ustalić wskaźniki?
 5. Jak wybrać następcę, gdy w firmie pracuje troje dzieci?
 6. Kiedy należy odejść z firmy by firma nadal była w dobrej kondycji?
 7. Jak wychować sobie właściwego sukcesora – jak go wybrać?
 8. Jakie cechy powinien posiadać odpowiedni sukcesor?
 9. Jak przekazać następcy majątek firmy, żeby podatek nie zabił przedsiębiorstwa?
 10. Jakie są pułapki podatkowe sukcesji?
 11. Czy państwo Polskie poprzez uregulowania prawne sprzyja sukcesji firm rodzinnych?
 12. Schemat przeprowadzenia sukcesji w firmie rodzinnej z osobowością prawną?
 13. Ograniczenia sukcesji
 14. Jaki jest średni czas procesu sukcesji?
 15. Jak pogodzić sukcesorów jeśli jest ich np. dwóch, mają te same przedyspozycje i chęć przejęcia oraz poprowadzenia firmy?
 16. Czy następca powinien pracować w firmie którą będzie dziedziczyć? Jeśli tak to jak długo żeby nabrać doświadczenia?
 17. Czy sukcesor powinien zaczynać od najniższego stanowiska, żeby poznać każde stanowisko pracy? Czy też ma zacząć od średniego stanowiska?
 18. Czy największym problemem w ramach sukcesji nie jest problem z kompetencjami „młodego pokolenia”, które często jednak nie ma kompetencji, za to wysokie oczekiwana i mniemanie osobie?
 19. Jak długo dzieci powinny pracować w firmie, by zdobyć wiedzę do przejęcia firmy?
 20. Co w przypadku gdy sukcesor jest osobą niepełnoletnią,a ma przejąć firmę w związku ze śmiercią rodziców?

Paneliści, do grona których miałem również przyjemność się zaliczać, starali się odpowiedzieć na te pytania. Niestety odpowiedzi nie zanotowano.

Cały Kongres był świetnie zorganizowany.