Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej J. Blikle do pracowników firmy na 150-lecie firmy A.Blikle

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy firmy A.Blikle,

Piszę w imieniu całej rodziny — żony, synowej, syna i wnucząt — by bardzo serdecznie podziękować Państwu za gotowość spotkania się z nami z okazji 150-tej rocznicy powstania Firmy. Bardzo żałujemy, że do tego spotkania nie doszło. Ogromnie nas też wzruszył doręczonym nam dowód pamięci. Będzie on ważnym elementem naszego zbioru rodzinnych pamiątek historycznych. Jak widać Antoni Kazimierz Blikle, mój pradziadek i założyciel firmy, odegrał w Firmie nie tylko rolę założyciela.

Być może jesteśmy postrzegani przez niektórych, jako osoby obojętne na los firmy. Chcę więc zapewnić Państwa, że tak nie jest. Los Firmy i jej przyszłość, są dla nas bardzo ważne i drogie, choć nasz wpływ na nią jest dziś praktycznie żaden.

W skromnym rewanżu za okazane nam przez Państwa serce i pamięć chciałbym podzielić się z Państwem fragmentem z wiersza „Firma”, który został napisany przez mojego ojca Jerzego Czesława Bliklego w trudnych latach 1960.

Pamiętam mego ojca zmęczone w pracy ręce
i zamyślone czoło i jego wielkie serce,
co fach swój ukochało i dalej wzwyż go wiodło
i jak po ojcu swoim piastował cechu godło.

Pamiętam com mu przyrzekł, gdy niosłem jego trumnę,
że Firma w naszym rodzie, nawet gdy ja już umrę,
na zawsze pozostanie — że jest to moim celem,
skąd wiedzieć wtedy mogłem, że jest to aż tak wiele.


Andrzej Jacek Blikle
24 października 2019 r.

PS. 150-ta rocznica powstania firmy A.Blikle przypadła na dzień 11 września 2019 r. Jednakże w tę rocznicę, żadne uroczystości nie miały miejsca.