Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Droga Toyoty do jakości

Firma Toyota, jeden z największych na świecie i najbardziej szanowanych producentów samochodów, jest jednocześnie od wielu dziesięcioleci liderem zastosowań TQM. W firmie wypracowano własną metodologię pracy znaną dziś jako Droga Toyoty (ang. The Toyota Way). W największym skrócie można powiedzieć, że składają się na nią wszystkie zasady szczupłego zarządzania opisane w artykule Szczupłe zarządzanie plus przywództwo w stylu Toyoty opisane w książce Droga Toyoty do lean leadership.

Droga Toyoty = Szczupłe zarządzanie + Przywództwo w stylu Toyoty

Przywództwo w stylu Toyoty jest bardzo zbliżone do przywództwa partnerskiego, o którym piszę w rozdziale 6 „Doktryny jakości” (patrz Moja książka "Doktryna jakości"). Zobaczmy jak autorzy książki „Droga Toyoty do lean leadeship” widzą różnice pomiędzy przywództwem w stylu Toyoty a przywództwem tradycyjnym.

Przywództwo tradycyjne

Przywództwo w stylu Toyoty

Charyzmatyczny lider na przedzie zespołu. Dumny i zwycięski bohater.

Lider wśród członków zespołu nieustannie doskonalący siebie i innych. Pokorny i otwarty na naukę.

Skupiony na awansie osobistym i szybkim wspinaniu się po szczeblach kariery.

Skupiony na osiągnięciu mistrzostwa. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy oraz zakresu odpowiedzialności.

Czerpie nauki od mentora.

Czerpie nauki z częstych spacerów do gemba.

Zatrudnia jedynie najlepszych. Poszukuje gwiazd. Eliminuje najgorszych.

Wspiera ludzi w rozwoju. Wierzy, że zła to firma, która wymaga gwiazd, aby funkcjonować.

Osiąga cele za pomocą ludzi.

Pracuje nad rozwojem ludzi.

Reprezentuje transakcyjne podejście do firmy: „Co ja z tego będę miał?”

Jest zaangażowany w sprawy firmy: „Jak możemy wspólnie dokonać czegoś wielkiego?”

Kontrola, kary i nagrody stosowane w zależności od indywidualnie osiąganych wyników.

Spacer do gemba w celu ustalenia dystansu pomiędzy stanem obecnym a założonym celem oraz wspierania wykonawców procesu. Koordynacja zadań w duchu hoshin kanri.

Wyznaczanie podwładnym celów do osiągnięcia w stylu MBO.

Posłużenie się metodą hoshin kanri w celu wspólnego z zespołem ustalenia celów i planu ich osiągnięcia.

Brak zaufania. Osiąganie celów przez stałą kontrolę, kary i nagrody.

Zaufanie jako jedna z podstawowych wartości. Osiąganie celów przez ciągłe doskonalenie i rozwój.

Zarządzanie na podstawie danych liczbowych.

Dogłębne zrozumienie procesu dzięki wizytom w gemba.

 

W tym kontekście warto przytoczyć pochodzącą z 2010 roku wypowiedź Akio Toyody, twórcy sukcesu firmy Toyota:

Zdałem sobie sprawę, że czasami nasi ludzie mieszali cele i środki. Celem Toyoty jest służyć społeczeństwu poprzez produkcję samochodów. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zwiększanie sprzedaży, abyśmy mieli zasoby do kolejnych inwestycji. Lecz jeżeli sprzedaż i zysk przesłoni ten nadrzędny cel, zejdziemy na manowce.