Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Środowisko projektanta języków

Opisana w książce (patrz: Książka) metodologia „odwróconego porządku rzeczy” dotyczy nie tylko budowania programów, ale też projektowania języków programowania. Jednakże aby stała się ona użyteczna, a także aby przeprowadzić z nią choćby wstępne eksperymenty, potrzebne jest stworzenie narzędzi wspomagających pracę projektanta języków. W mojej ocenie takie narzędzia powinny obejmować co najmniej następujące moduły:

  1. Edytor definicji konstruktorów denotacyjnych.
  2. Generator gramatyki dla składni abstrakcyjnej z ww. definicji.
  3. Edytor wspomagający projektanta języka przy transformowaniu składni abstrakcyjnej na konkretną.
  4. Edytor/generator transformacji przekształcającej składnię kolokwialną w konkretną.
  5. Generator transformacji ze składni konkretnej do abstrakcyjnej (praktycznie byłby to parser składni konkretnej).
  6. Generator interpretera/kompilatora języka na podstawie definicji konstruktorów denotacji.

Gdyby takie środowisko powstało przed Lingua-α (patrz: Rozbudowanie języka Lingua), to mogłoby posłużyć do stworzenia implementacji tegoż języka. Z kolei, gdyby język powstał wcześniej, to mógłby posłużyć do zbudowania środowiska.