Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Rozbudowanie języka Lingua

Naszkicowany w książce (patrz: Książka) język zawiera jedynie te konstrukcje, które były niezbędne do zilustrowania „odwróconych metod” projektowania języków i budowania programów. Aby jednak można było dalej rozwijać obie metody, trzeba wzbogacić nasz język do jakiejś bardziej „praktycznej” wersji, nazwijmy ją Lingua-α, w której można by przeprowadzić wstępne eksperymenty programistyczne. Taki język powinien w szczególności obejmować:

  1. Narzędzie programowania projektowego, które w książce zostały jedynie naszkicowane w rozdziale 9.
  2. Niektóre bardziej specyficzne typy danych, np. drzewa, które w polskiej wersji książki zostały naszkicowane w Aneksie 1 (w wersji angielskiej zostały na razie pominięte).
  3. Istotne wzbogacenie mechanizmów SQL.
  4. Opracowanie mechanizmów operowania na skryptach HTML.
  5. Wzbogacenie języka warunków i tez opisanego w rozdziale 8 książki.
  6. Zdrowe konstruktory programów dla rozszerzonego języka.