Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Amway — wielopoziomowy marketing

Piramida sprzedażowa, które atomami są indywidualni przedsiębiorcy zwani „niezależnymi właścicielami biznesu” NWB (ang. independent business owners, IBO). Każdy NWB kupuje od firmy produkty, które sprzedaje indywidualnym klientom, może też rekrutować nowych NWB, dla których staje się „sponsorem”. Sponsorzy układają się w hierarchię o 22 poziomach. Dla swoich podopiecznych są mentorami prowadzącymi szkolenia w różnych formach. Prowizyjne wynagrodzenie każdego NWB zależy od sprzedaży własnej i sprzedaży jego podopiecznych. Osiąganie poszczególnych poziomów w hierarchii nie jest wynikiem decyzji kierownictwa, ale konsekwencją pozyskania odpowiedniej liczby podopiecznych odpowiedniego szczebla.

W systematyce As One firma odpowiada archetypowi Generała i Żołnierzy.