Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Usunąć strach i pokonać stres; 21 lut 2013

Strach

Strach przed swobodnym mówieniem o problemach na jakie napotykamy w naszej pracy uniemożliwia dotarcie do źródeł tych problemów, a więc i ich eliminację.  Jest to zatem jedna z podstawowych barier rozwoju przedsiębiorstwa. Ludzie, którzy wobec obawy przed mówieniem prawdy utracili wiarę w lojalność firmy, poszukują alternatywnych dróg zapewnienia sobie bezpieczeństwa i sukcesu. Najpewniejszą taką alternatywą są „układy” wyrażające się lojalnością wobec własnej grupy wspólnych interesów połączoną z cynizmem wobec wszystkich spoza grupy, a więc w szczególności wobec firmy. Jest to jedna z najbardziej destruktywnych postaw przynosząca wiele szkód dla organizacji, a w szczególności:
1.    syndrom „dlaczego mam się przejmować?”,
2.    mniej błędów ujawnionych, choć więcej powstałych,
3.    fałszywe priorytety — np. biurokracja ważniejsza od obsługi klienta,
4.    lokalna optymalizacja — np. obniżamy koszty u nas, nawet jeżeli spowoduje to ich powiększenie dla całej firmy.

Prezentacja do pobrania Usuń strach.

Rozwinięcie tematu również w książce Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu.

Stres

Stres Jak udowodniono w badaniach, nie istnieją stresujące wydarzenia i stresujący ludzie, istnieją tylko stresujące reakcje na wydarzenia i ludzi. Wiadomo też powszechnie, że wydarzenia i ludzie są poza naszą kontrolą. Jednakże nasze reakcje na wydarzenia i ludzi, zależą jedynie od nas.

Prezentacja do pobrania Zwyciężyć stres.