Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle — Nowe paradygmaty w zarz. projektami; 29 kwi 2010

Doświadczenia realizatorów dużych projektów pokazują, że większość projektów przekracza zarówno planowany czas realizacji, jak i planowany budżet. Dla przykładu, w grupie projektów poświęconych budowie systemów informatycznych o łącznej wartości 250 mld USD, 88% projektów przekroczyło planowany czas realizacji lub budżet, średnie przekroczenie planowanych kosztów wyniosło 189%, a średnie przekroczenie czasu realizacji wyniosło 222%.

Teoria ograniczeń Goldratta, o której była mowa na konwersatorium w dniu 25 lutego 2010, stanowi prawdziwy przełom w zakresie wiedzy i praktyki zarządzania projektami. Dzięki jej zastosowaniu udaje się nie tylko dotrzymywać terminów realizacji projektów, ale też bardzo poważnie skracać czas ich realizacji (30 do 50 procent) oraz sprawiać, że realizacje nie przekraczają planowanych budżetów. Na gruncie polskim przykładem może być zintegrowanie około 100 spółek branży energetycznej w jedną firmę Polska Grupa Energetyczna i wprowadzenie tej firmy na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, wykonane w rekordowo krótkim czasie właśnie dzięki zastosowaniu metody Goltrada.

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie teorii Goltrada w języku teorii sieci Petriego rozwijanej od wczesnych lat 1960. na gruncie informatyki teoretycznej. Zdaniem autora, sieci Petriego mogą wnieść istotną praktyczną wartość do teorii Goltrada, a w tym pozwolić na lepsze zrozumienie jej podstawowych idei i metod.
Do zrozumienia wykładu nie będzie wymagana znajomość żadnej z wyżej wymienionych teorii.

Prezentacja do pobrania

Artykuł do pobrania