Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Marilee Adams, Myślenie pytaniami, Studio Emka 2004

Jedna z najważniejszych tez tej książki brzmi tak:

„Myślenie Pytaniami to system narzędzi pozwalający przeobrazić myślenie, działanie oraz osiągane rezultaty dzięki zadawaniu pytań — pytań, które stawiamy sami sobie, jak również tych, które stawiamy innym.”

Stawianie właściwych pytań, to oczywiście klucz do zrozumienia zachowań ludzi, a także droga do radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie. W tym kontekście autor rozróżnia dwie postawy:

  • wyrokujący — krytyczny i potępiający,
  • uczący się — chcący i starający się przede wszystkim zrozumieć.

Ten pierwszy stawia pytania: Co jest nie tak? Kto jest winien? Jak mogę dowieść, że mam rację? Ten drugi pyta inaczej: Co działa? Za co jestem odpowiedzialny? Jakie są fakty.

Książka jest napisana w stylu powieści edukacyjnej — historii adepta uczącego się myślenia pytaniami od mistrza tej wiedzy. Nie wszystkim taki styl odpowiada (mnie raczej nie), ale kto chce się uczyć w sposób „łatwy i przyjemny”, może znaleźć książkę Marilee Adams pożyteczną.