Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Przewodnik po szkoleniach

Pod względem tematycznym oferowane wykłady dzielą się na trzy grupy. Pierwsza obejmuje sześć bloków składających się na podstawową część kursu Turkusowa Doktryna Jakości. Druga grupa zawiera trzy bloki stanowiące uzupełnienie części podstawowej. Grupa trzecia obejmuje wykłady nie wchodzące w program kursu.

Dłuższe wykłady są oferowane w dwóch wersjach: pełnej i kompaktowej. Streszczenia i linki do prezentacji można znaleźć pod zakładami w bocznym menu.

Wykłady dwóch pierwszych grup znajdują swoje uzupełnienie w mojej książce „Doktryna jakości — rzecz o turkusowej samoorganizacji; wydanie II turkusowe”, którą można pobrać bezpłatnie w formacie PDF na stronie Co nowego w drugim wydaniu. W latach 1997-2010 zawartą w nich wiedzę wdrażałem w rodzinnej firmie A.Blikle Sp. z o.o. Od roku 2008 moje szkolenia udostępniam firmom i innym organizacjom, również w ramach niektórych studiów MBA. Doświadczeniami zebranymi w ciągu ponad dwudziestu lat dzielę się dziś z uczestnikami szkoleń i z czytelnikami książki.

Wszystkie opisane poniżej wykłady są oferowane w wersji on-line, a także — w „normalnych czasach” — również w formule tradycyjnej.

Wykłady podstawowe kursu

  1. Turkusowa samoorganizacja Wprowadzenie w podstawowe idee organizacji turkusowej i kilka przykładów tak funkcjonujących firm i instytucji zarówno zagranicznych jak i polskich.
  2. Gdy słuchasz i mówisz — o sztuce komunikacji Wykład poświęcony krótkiemu omówieniu zasady komunikacji interpersonalnej — a więc, słuchania i mówienia — kształtujących pozytywne relacje pomiędzy członkami zespołu.
  3. Dylemat lidera — przemoc czy partnerstwo Tzw. systemy motywacyjne oparte na „kiju i marchewce” przynoszą ogromnie szkody, gdyż niszczą naturalną potrzebę człowieka do wykonywania dobrej i pożytecznej pracy. W wykładzie wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje i jak działać, aby skutecznie wspierać ludzi w budowaniu ich motywacji wewnętrznej.
  4. Droga do jakości Wprowadzenie w podstawowe zasady i narzędzia zarządzania kompleksową jakością (TQM) jednakże z pominięciem aspektów motywacji godnościowej, której jest poświęcony wykład nr.3.
  5. Procesowa struktura organizacyjna Organizacyjne podstawy procesowego modelu samoorganizacji stanowiącego fundament większości organizacji turkusowych (choć nie tylko ich). Ten model uwalnia kierowników od roli nadzorców pozwalając im stać się promotoramii, mentorami, trenerami i moderatorami. Okazuje się też szczegółnie użyteczny przez zarządzaniu wiedzą i jakością.
  6. Zrozumieć głos procesu losowego Zasady i techniki podejmowania decyzji w kontekście procesów losowych: statystyczne sterowanie procesami i karty kontrolne Shewharta (ulubione narzędzie Edwardsa Deminga).

Wykłady dodatkowe kursu

  1. Inteligencja emocjonalna — jesteś lepszy niż myślisz Inteligencja emocjonalna to zdolność do budowania dobrych relacji z ludźmi, relacji opartych na zaufaniu i partnerstwie. W wykładzie mówię m.in. o talentach, które są udziałem każdego człowieka, a także o tym, jak najlepiej je wykorzystać w pracy i życiu osobistym.
  2. Usuń strach z miejsca pracy Obawa przed otwartym mówieniem o problemach, na które napotykamy w naszej pracy, może być przyczyną wielu poważnych szkód, a nawet katastrof (przypadek promu kosmicznego Challenger). Wykład zawiera analizę tego typu zjawisk i sposoby ich eliminacji.
  3. Trudne rozmowy Przeprowadzenie rozmowy w kontekście konfliktu interpersonalnego nigdy nie jest łatwe. Jeżeli jednak zaniechamy takiej rozmowy, to możemy doprowadzić do emocjonalnej eksplozji, która dotknie wiele osób. Wykład obejmuje ogólne zasady radzenia sobie w takich sytuacjach i jest ilustrowany rozbudowanymi przykładami.

Osoby pobierające bezpłatnie moje materiały uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wsparcia dowolną kwotą stowarzyszenia INTEGRAŁ.

Oni naprawdę potrzebują pomocy. Szczególnie dziś.

Więcej na stronie

Wesprzyj stowarzyszenie "Integrał"