Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Przedmiot kursu

Oferowane przeze mnie szkolenie adresuję przede wszystkim do praktyków, którzy chcieliby podnieść efektywność działania swoich organizacji. Używam słowa „organizacja” dla podkreślenia, że przedstawiane idee znajdują zastosowanie zarówno w firmach jak i w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych. W wojsku, policji, służbie zdrowia i oświacie. Stosują się bowiem do każdej sytuacji, gdzie ludzie łączą swoje wysiłki dla realizowania wspólnych celów.

Na szkolenia zapraszam nie tylko liderów, ale wszystkich, którzy chcieliby pracować w sposób, który nadaje sens ich życiu, oferuje przestrzeń do rozwoju,  kreatywności, sprawczości i spełnienia. Taki program można by uznać za akademicką utopię gdyby nie fakt, że jest on realizowany w coraz większej liczbie firm i instytucji, i wszędzie tam przynosi nie tylko radość z pracy, ale też znacznie wyższą skuteczność działania.

Prowadzenie szkoleń na temat zarządzania rozpocząłem w roku 1997 od wykładów i warsztatów dla pracowników mojej rodzinnej firmy cukierniczej A.Blikle . Przez pierwszych kilka lat słuchaczami byli pracownicy wszystkich szczebli, później moje audytorium poczęło się powiększać. Powiększał się też zakres szkoleń. Zacząłem od dość technicznie rozumianego zarządzania kompleksową jakością (TQM), by w miarę upływu lat coraz bardziej wzbogacać mój przekaz o wiedzę i umiejętności służące do kształtowania motywacji godnościowej, partnerstwa, zaufania i odpowiedzialności. Zarówno moje osobiste doświadczenia, jak i szkolenia prowadzone dla coraz liczniejszych organizacji utwierdzały mnie w przekonaniu, że kluczem do efektywności działania każdego zespołu są właśnie te umiejętności. Zauważyłem również, że moje poglądy podziela coraz większa grupa osób i organizacji i to niekoniecznie rekrutujących się spośród moich słuchaczy.

W wydanej w roku 2014 książce „Reinventig Organizations” Frederic Laloux  (patrz wersja polska) nazwał tak działające organizacje turkusowymi. Pokazał też przykłady dwunastu organizacji turkusowych (w tym 5 non-profit), które dzięki opisanym zasadom uzyskują dalece ponadprzeciętną skuteczność, bowiem uwolnienie ludzkiej kreatywności w naturalny sposób prowadzi do pojawiania się inicjatyw doskonalenia struktury organizacji i lepszego realizowania wykonywanej w niej pracy.

Ze swej strony z radością odnotowuję też pojawianie się turkusowych firm w Polsce — patrz strona Brewa. Jest przy tym charakterystyczne, że większość z nich — podobnie jak te, które opisał Laloux — weszła na tę drogę spontanicznie i niezależnie od siebie dochodząc do wniosku, że człowiek pracuje najefektywniej w warunkach wolności, partnerstwa i zaufania, gdyż to samo w sobie buduje autentyczne zaangażowanie, a wraz z nim kreatywność, innowacyjność i wysoką jakość pracy.

W moim przekonaniu można jednak pójść o krok dalej wyposażając organizację turkusową w repertuar narzędzi i metod związanych z zarządzaniem kompleksową jakością, które są znane i praktykowane w wielu organizacjach od kilkudziesięciu już lat, a także opisane w pierwszym wydaniu mojej „Doktryny jakości”. Jestem głęboko przekonany, że turkusowa cywilizacja stanowi znakomity fundament do budowania na nim kultury zarządzania wiedzą i jakością, gdyż wszystkie znane mi porażki przy wprowadzaniu tych metod miały swoje źródło nie w technicznej lub organizacyjnej ich złożoności, ale w niedostatkach społecznego dostosowania organizacji do nowego modelu pracy zespołowej.

Powodowany tym właśnie przekonaniem drugie wydanie mojej „Doktryny jakości” oparłem na fundamencie turkusowej filozofii i w takim też duchu oferują niniejsze szkolenie. Nie ograniczam go jednak do osób, które już zdecydowały o wdrożeniu turkusu w swoich organizacjach. Zdaję sobie sprawę, że to bardzo poważna decyzja, która wymaga czasu na oswojenie się z nowym sposobem myślenia o ludziach i ich zespołowym wysiłku dla realizowania wspólnych celów. W moim jednak przekonaniu i doświadczeniu każdy krok na drodze do turkusu przynosi wymierne korzyści zarówno po stronie komfortu życia osobistego jak i skuteczności organizacji.