Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Rafał Ohme, Emocje: jak używać dobre, jak okiełznać złe; 6 grudnia 2018

Umysł Emo Sapiens jest wyposażony nie w jeden, ale w dwa silniki: ROZUM, czyli chłodny namysł i EMOCJE, czyli gorące odczucia. Oba napędy współpracują ze sobą harmonijnie. Emocje służą rozumowi i są dla niego wsparciem. Dają mu siłę do działa-nia i dopingują, by się nie poddawał. Z kolei rozum planuje i wynajduje nowe rozwią-zania, a także pozwala lepiej emocjami zarządzać.

Dla Homo Sapiens emocje są jak ogień, który niszczy. Dla Emo Sapiens emocje są jak ogień, który jest żywiołem, ale też chroni, ogrzewa i daje energię. Emocje mogą być niebezpieczne, ale jednocześnie są bardzo użyteczne, wszystkie, nawet te negatywne. Kto się dziwi, jak to możliwe, że Dawid pokonał Goliata - w sporcie, w pracy, w życiu - niech szuka odpowiedzi w emocjach. To one zadziwiają, dając siłę, wiarę i nadzieję, wbrew wszystkim i wszystkiemu.

Emo Sapiens traktuje emocje tak jak ogień, z dużym szacunkiem i ostrożnością. Zna siebie dobrze i wie, kiedy mogą rozrosnąć się nieproporcjonalnie do sytuacji. Wie, jak je najlepiej zastopować, zneutralizować lub rozładować. Wie, co robić, aby nie dopuścić do akceleracji kłótni. Wie, jak długo można się smucić, a kiedy trzeba zwrócić się o po-moc do specjalisty. Wie kiedy ufać przeczuciu, a kiedy porady wewnętrznego głosu mogą wyprowadzić w pole.

Prof. Rafał Ohme opowiedział, jak wykorzystać emocje, aby pracowały na naszą korzyść i jak nie dopuścić do tego, aby nas i innych wokół poparzyły.

Pobierz prezentację.

Zobacz video.

Andrzej Nowak, Zarządzanie szczęściem; 15 lis 2018

Szybka i przyspieszająca zmiana charakterystyczna dla współczesnej rzeczywistości tworzy nowe wyzwania dla planowania i zarządzania  zarówno firmą, jak i własnym życiem. Coraz trudniej jest przewidywać przyszłość na podstawie ekstrapolacji trendów. Duża rolę w funkcjonowaniu firm i dynamice rzeczywistości społecznej grają rzadkie zdarzenia, których nie da się przewidzieć.

Tradycyjne metody planowania i zarządzania oparte są głównie znajomości tego co zdarza się najczęściej i jest typowe — miar tendencji centralnej średniej i mediany. Te miary często zawodzą w przewidywaniu szybkich zmian i planowaniu w świecie, który jest w znacznej mierze nieprzewidywalny. Przyjęcie tezy o niskiej przewidywalności i ważnej roli rzadkich zdarzeń wymaga nowego podejścia w zarządzaniu i rozbudowywaniu metod zarządzania firmą o metody wywodzące się z podejścia do układów złożonych.

W swym wystąpieniu omówię role niezwykle rzadkich zdarzeń w życiu jednostki i w businessie. Przedstawię też propozycję  typów rzadkich zda-rzeń i krótko zanalizuję mechanizmy ich postawania.  W świecie, gdzie często rzadkie zdarzenia decydują o tym co się zdarzy, szczęście często decyduje o sukcesie. Z punktu widzenia psychologii posiadanie szczęścia jest wymierną właściwością, związana z charakterystyką funkcjonowania poznawczego i działania podmiotu. Tę właściwość można modyfikować i rozwijać. Przedstawię główne tezy tego, jak zarządzać szczęściem w życiu osobistym i w funkcjonowaniu firmy.

Zobacz relację video

Panel szkół turkusowych, 19 kwietnia 2018 r.

W panelu wystąpili twórcy polskich szkół turkusowych (kolejność alfabetyczna):

W pierwszej części spotkania paneliści opowiedzieli o swoich szkołach odpowiadając na poniższe pytania:

  1. Co sprawiło, że zdecydowaliście się działać w formule turkusowej organizacji? Jaki stał za tym cel i jak się do tego przygotowywaliście? Wiele osób mówi, że musi zacząć od siebie. Co to dla Was oznacza?
  2. Czy w każdej szkole (organizacji) możliwe jest wdrożenie takiego modelu i czego to wymaga? Jakie zmiany nastąpiły w Waszych szkołach? Co było największym wyzwaniem? Jak nauczyciele, uczniowie, rodzice zareagowali na wdrażanie tego modelu?
  3. Gdybyście mieli dać kluczowe wskazówki szkołom (organizacjom) zmierzającym ku turkusowi – co byście powiedzieli? Jak byście przekonali, że warto? Co Waszym zdaniem jest najsilniejsza stroną turkusowych szkół?

Pobierz prezentację Turkusowa wieża

Pobierz prezentację Thinking Zone

Zobacz Videorelację

A. Blikle, Wprowadzenie do turkusu; 21 cze 2018

W ramach ostatniego spotkania w bieżącym roku akademickim przewidziany był drugi panel firm turkusowych. Niestety okazało się, że przewidziani paneliści nie byliby w stanie wziąć w nim udziału. W tej sytuacji postanowiłem zrobić wykład dla tych słuchaczy konwersatorium, którzy dołączyli do nas ostatnio, a jest ich niemało.
Wykład poświęciłem podstawowym ideom — zarówno nowym, jak i znanym już od dawna — które dziś nazywamy „turkusową cywilizacją”.

Pobierz prezentację Turkusowa samoorganizacja

Pobierz prezentację Dylemat lidera

Wkrótce będzie dostępne nagranie video

dr hab. Ryszard Praszkier, Cieszę się, że nie lubię kalafiora, bo jak bym go lubił to bym go jadł, a nie znoszę tego świństwa czyli konstruktywna rola paradoksu i niespójnego myślenia; 15 lutego 2018

Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia spójnego i logicznego. Jeżeli dowiadujemy się o czymś, co przeczy naszemu obrazowi świata (czy innych ludzi), za wszelką cenę staramy się „załatać” tę niezgodność. W psychologii jest to znane jako mechanizm redukcji dysonansu poznawczego. Jesteśmy gotowi na każdą „woltę” myślową, byle tylko utrzymać poznawczą spójność. Na przy-kład, jeżeli żyjemy w przekonaniu, że jakaś grupa społeczna nie nadaje się do matematyki (lub do pływania) i jeżeli spotkamy jakiegoś przedstawiciela tej grupy, który jest wybitnym matema-tykiem (lub pływakiem), to szybko sobie tłumaczymy, że to jest tylko wyjątek, albo że ta osoba tak naprawdę nie należy do tej grupy, albo że ktoś się podszył tylko po to by „zamącić” … i znów mamy spójny obraz świata.

Ponadto lubimy myśleć linearnie: od A do B, od B do C. Mamy poczucie „ogarniania” świata jeżeli wszystko daje się wytłumaczyć „od A do B”.

Tymczasem okazuje się, że współczesny złożony świat wymaga widzenia zjawisk w myśl teorii złożoności: A wpływa na B, B działa na C, a C wchodzi w interakcję z A… i zamiast prostych łańcuchów logicznych tworzą się dziwaczne pętle sprzężeń zwrotnych. Mogą one prowadzić do nagłych, niespodziewanych skoków czy załamań (np. coś dziwnego nagle dzieje się z rynkiem, czy w slumsach niespodziewanie następuje skok rozwojowy i tamtejsze parcele z dnia na dzień stają się drogie). Dlatego może Jeff Bezos, twórca i CEO Amazon.com napisał, że spójność myślenia niekoniecznie jest pozytywną cechą….

Chcemy być kreatywni i chcemy aby nasze firmy były innowacyjne. Ale kreatywność po-lega na „dziwacznym” skoku w sferze poznawczej – poza dotychczasową rutynę i logikę. Zaczyna więc być przydatne myślenie niespójne, skokowe; w „wystrzeleniu” umysłu poza rutynę (a więc – w kreatywności) pomagają paradoksy i wzajemnie sprzeczne stwierdzenia. Czyż więc wchodzimy w świat alternatywnych systemów poznawczych?

Video część 1   

Video część 2  

Video obie części

Prezentacja

Wideo wykonała społecznie firma Manufaktura video