Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Firma XXI wieku - czy firma musi wyglądać jak armia pruska; 14 kwietnia 2016

„Firma XXI wieku” to moja osobista wizja takiego paradygmatu budowania organizacji — niekoniecznie gospodarczej — która w mojej ocenie będzie dominować w najbliższej przyszłości. Ta ocena bierze się z faktu, że wszę-dzie gdzie wprowadzono XXI-wieczne atrybuty organizacyjne, odnoszone są spektakularne sukcesy zarówno biznesowe, jak i te bardziej społeczne — ludziom w takich organizacjach pracuje się lepiej, w budują swoje poczucie godności i poczucie sensu życia. I w rezultacie firma odnosi również sukcesy biznesowe. Nie pomimo swojego humanitaryzmu, ale dzięki niemu. Bo jak mówi dobrze znana ludowa mądrość: uskrzydleni ludzie góry przeniosą. Nie trzeba ich do pracy zaganiać kijem i marchewką, a w pracy nie trzeba ich pilnować. Wystarczy ich wspomagać w ich pozytywnych działaniach.

W wykładzie będę się starał wyjaśnić tezę pochodzącą od Johna Naisbitt’a a cytowaną w książce Frederica Laloux Pracować inaczej: „Najbardziej eks-cytujące przełomy dwudziestego pierwszego wieku wydarzą się nie z powodu technologii, lecz z powodu poszerzającej się koncepcji, co to znaczy być człowiekiem”. Patrz: Frederic Laloux, Pracować inaczej, Studio Emka 2015.

Prezentacja do pobrania

Yan Gontard, Freedom management, czyli jak skutecznie wykorzystywać wartość wolności i przeprowadzić dzięki temu efektywne zmiany w dużych organizacjach?; 17 mar 2016


Sukcesem każdej firmy powinna być efektywność oferowanych usług i rosnące zaangażowanie jej pracowników. Co jest w tym względzie sekretem sukcesu Sodexo w Polsce? Bez wahania zwiększanie uprawnień pracowników oraz zmiana podejścia „od kontroli do samokontroli” przy jednoczesnym podkreślaniu wolności, ale i odpowiedzialności. Firma od kilkunastu miesięcy jest w procesie zmian, które znacząco wpływają na efektywność organizacji.
Jak to wygląda w praktyce? Czy uwolnienie struktur ma sens i przynosi wymierne efekty w firmie o znaczeniu międzynarodowym? Jakie korzyści może odnieść uwolniona organizacja, a przede wszystkim co dzięki temu zyskują jej pracownicy? Jak wykreować przestrzeń oferującą wolność decyzji i poglądów i kreatywność działań, a jednocześnie zapewniającą efektywność całej organizacji?

W trakcie spotkania dowiemy się więcej i nawiążemy dyskusję o niezwykle ciekawej filozofii zarządzania, jaką jest realizowane z powodzeniem w Sodexo „Freedom Management”.

Jacek Jakubowski, Szok nowego czyli jak pracować z emocjami, 14 sty 2016

Wprowadzanie do organizacji (a w tym do firmy) każdej poważnej zmiany społecznej zwykle wywołuje poważny szok spowodowany koniecznością zaakceptowania nowych paradygmatów w widzeniu siebie i otaczającej nas rzeczywistości. To bardzo trudny proces, który może zakończyć się klęską, jeżeli nie jest właściwie prowadzony i to nie tyle w aspektach organizacyjnych — co najczęściej nie jest szczególnie trudne — ale emocjonalnych.

Spotkanie było poświęcone emocjonalnym aspektom wprowadzania zmian. Mówiliśmy też o doświadczeniach zebranych w trakcie pracy Grupy TROP z różnymi firmami, a w szczególności o doświadczeniach we wdrażaniu Doktryny Jakości autorstwa Andrzeja Bliklego opracowaną wspólnie z nim metodą Tropem Jakości.

Strona 2 z 2

RSS