Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

prof. Janusz Hryniewicz, Historyczne przesłanki kształtowania się polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych; 10 kwi 2014

Przestrzeń europejską różnicują dwa rodzaje podziałów na kręgi kulturowe definiowane religijnie oraz podział na dwa odmienne kompleksy gospodarcze. Współczesna polska kultura organizacyjna będzie opisana na następujących wymiarach: katolickość - protestanckość oraz zachodnio- versus wschodnioeuropejskość.

Wschodnioeuropejski kompleks gospodarczy kształtował się od XVI wieku i opierał się na gospodarce folwarcznej. W Europie gospodarka folwarczna i właściwa jej kultura organizacyjna powstały na wschód od Łaby. Kiedy we wschodniej części Europy tworzyła się gospodarka folwarczna w zachodniej części kontynentu, zwłaszcza w krajach protestanckich tworzyły się instytucje kapitalistyczne i towarzysząca im rynkowa kultura organizacyjna. Względna trwałość folwarcznych wzorów zachowań tłumaczy zapóźnienie gospodarcze Polski (i innych krajów Wschodniej Europy) wobec państw zachodnioeuropejskich, które doświadczyły odmiennej historii gospodarczej i posiadają inną tradycje kulturową. Relatywne zapóźnienie cywilizacyjne oraz niedopasowanie kultury organizacyjnej do wzorów gospodarki rynkowej, wiąże się z relatywnie wyższym kosztem psychicznym ponoszonym przez mieszkańców Europy Wschodniej. Relatywnie duży dyskomfort psychiczny powoduje duże straty energii psychicznej i sprawia, że ilość i jakość pracy poszczególnych pracowników są w Europie Wschodniej niższe.

Pobierz prezentację

Pobierz wywiad

Michał Leśniak, Zarządzanie projektami - filozofia Agile; 13 mar 2014

Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającym się środowisku. Klasyczne, kaskadowe sposoby zarządzania projektami coraz częściej nie pozwalają osiągnąć sukcesu projektu. Aby go osiągnąć, organizacje chcą stać się bardziej zwinnymi.

Filozofią stawiającą tradycyjny sposób zarządzania projektami „do góry nogami” po to, żeby projekt mógł osiągnąć sukces, jest Agile.
Na czym polega? Kiedy warto ją stosować? Co to jest AgilePM? Jak ma się do SCRUM-a? Jak połączyć ze sobą różne podejścia do zarządzania projektami? Wreszcie, który Agile jest najlepszy dla moich projektów? Oraz czy demokracja sprawdza się w zarządzaniu projektami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań przedyskutujemy podczas spotkania.

Pobierz prezentację

A oto co napisał po tym spotkaniu jeden z uczestników:

W nawiązaniu do tematu dzisiejszej prezentacji pozwalam sobie przesłać do Pana Profesora dodatkowe materiały i linki. Zamieszczenie ich pod materiałem z dzisiejszej prezentacji pozwoli uczestnikom na pełniejsze poznanie dwóch przedstawionych podejść projektowych Agile: Scrum oraz APM.

Materiał Scrum’owy przesyłam w dwóch wersjach językowych — polskiej i angielskiej gdyż wersja oryginalna jest pełniejsza w szczegółach. Dodatkowo przesyłam artykuł W. Royce, który przedstawia prawdę o podejściu „wodospadowym” i link. Może ktoś z uczestników przeczyta cały artykuł i będzie znał prawdę o nim. Link. dot. modelu kaskadowego: http://owymaganiach.pl/?p=195

 Łączę wyrazy szacunku

 Tomasz Chłopaś

 przede wszystkim praktykujący kierownik projektów, ale także certyfikowany kierownik projektów m.in. w podejściu Agile Project Management

 

 

Andrzej Blikle, Zarządzanie procesowe — zarządzanie wiedzą; 9 sty 2014

Procesowa organizacja przedsiębiorstwa stanowi uzupełnienie — a niekiedy nawet alternatywę — dla organizacji hierarchicznej opartej na strukturze podległości służbowej typu prezes → zarząd → dyrektorzy → kierownicy → majstrowie → robotnicy. Organizacja hierarchiczna odzwierciedla hierarchię władzy i została stworzona na wzór organizacji armii.

Organizacja procesowa nakłada na organizację hierarchiczną poziomą warstwę procesów. Za to JAK wykonujemy wszystkie czynności odpowiedzialni są tzw. właściciele procesów (każdy w ramach swojego procesu), za to KTO je wykonuje są odpowiedzialni kierownicy zespołów. Organizacja procesowa jest typowa dla modelu przedsiębiorstwa znanego pod nazwą firma tworząca wiedzę. Jest ona również niezbędna dla systemowego zarządzania jakością, które wymaga przeniesienia jakościowych oczekiwań klienta na każde stanowisko pracy wewnątrz firmy.

W ramach wykładu zostaną omówione techniki budowania procesowego modelu przedsiębiorstwa na przykładzie takiego modelu wdrożonego w latach 2000-2010 w firmie A.Blikle, a także przykłady firm zarządzanych w pełni procesowo. Więcej o procesowym modelu zarządzania można przeczytać w artykule Współczesny procesowy model firmy.

Prezentacja do pobrania: Pobierz.

Jacek Santorski, Być kimś — przemiany przywództwa w polskich organizacjach; 6 lut 2014

Jednym z paradoksów sukcesu polskiej gospodarki jest fakt, że zbudowaliśmy w niespełna 25 lat firmy, które były w stanie przetrwać (prawie) jako "zielona wyspa" pierwszą odsłonę światowego kryzysu gospodarczego. Większość z nich, prowadzona była w paradygmacie "biznesowych dyktatur". Od początku drugiej dekady XXI wieku coraz więcej firm, od małych i średnich, po spółki Skarbu Państwa odkrywa, że dalsze przetrwanie, a zwłaszcza budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o innowacje, relacje i jakość wymaga zmiany "forsującego" paradygmatu zarządzania w stronę procesowego (czym zajmuje się m. in. Prof. Andrzej Jacek Blikle) jak i przywództwa/kultury relacji w kierunku podmiotowego, partycypacyjnego, angażującego.

By sprostać potrzebom ewoluujących polskich firm adaptowaliśmy do polskich realiów model Wszechstronnego Przywództwa (Versatile Leadership) B. Kaplana i R. Kaisera. W oparciu o ten model można modyfikować styl pracy lidera "nie rezygnując” z przywództwa forsującego, dbając jednak aby go "nie przeginać", ewoluować od biznesowej dyktatury do demokratury, troszcząc się zarazem o "psychologiczny realizm" przemian, by z kolei nie "przesterować" podejścia angażującego, nie "zmistyfikować" procesowo relacyjnego podejścia, poszukując odpowiednio zbalansowanego miksu elementów arbitralnych i partnerskich, odpowiednio też "kalibrując" elementy taktyczno - operacyjne oraz komplementarne - strategiczne.

Podczas wykładu zaprezentujemy unikalne narzędzie diagnozy wszechstronności i sposobu wykorzystania swojej siły przez Top Managerów (Feedback 360 LVI). Podzielimy się dobrymi praktykami wprowadzania zmian w oparciu o paradoksalne mikrokorekty nastawione na makroefekty oraz zmianę nawyków.

W finale przedstawimy ideę "naturalnego przywództwa", kryteriów spójności lidera, zarządzania sobą i relacjami, które prowadzą do tego, że jest dla ludzi "kimś" niezależnie jaką władzą (zadekretowaną lub z demokratycznego wyboru) dysponuje.

Jacek Santorski wystąpił z partnerami z Grupy Values i 4 Results, które pracują szkoleniowo w oparciu o model LVI i rozwijają to podejście w Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values.

Pobierz prezentację.

Strona 2 z 2

RSS