Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Jerzy Bralczyk , O słowach „prawda” i „kłamstwo”, 5 gru 2013

Opowiem:

 • o wartościach, które kryją się za słowami "prawda" i "kłamstwo";
 • o pochodzeniu tych słów w polszczyźnie;
 • o sposobie używania tych słów w języku publicznym i co-dziennym;
 • o tym, co może wynikać ze sposobu używania tych słów, czyli:
  • o świadectwie naszej mentalności;
  • o skutkach ich stosowania.

 

KamiL Torczewski, Budowanie kultury systemów jakości czyli 8 grzechów głównych wprowadzania zmian; 7 lis 2013

Kluczowym elementem w procesie wprowadzania zmian jest zadbanie o możliwie największą ich AKCEPTACJĘ wśród pracowników. Niestety, w wielu przypadkach obszar ten pozostaje całkowicie niezadbany, a firmy skupiają uwagę wyłącznie na „twardych” elementach procesu wdrożenia danego programu (metody i techniki, narzędzia, procedury, instrukcje…etc.). Zapominają tym samym, że każde narzędzie, metoda czy też cały program, opiera się finalnie o człowieka – z jego potrzebami, emocjami i chęciami (lub ich brakiem). To ON jest użytkownikiem. To ON jest odbiorcą. To JEGO uczucia (odczucia?) liczą się najbardziej. W oparciu o własne doświadczenia z tym zagadnieniem, chciałbym podyskutować z Państwem między innymi o:
•    Typowych błędach podczas wprowadzania zmian w firmach
•    Tworzeniu potrzeby pilności wprowadzanych zmian
•    Budowaniu koalicji wspierającej proces wprowadzania zmian
•    Kreowaniu i komunikowaniu wizji
•    Zakorzenianiu zmian w kulturze

Paul Herman, Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych; 27 cze 2013

W znanej w USA książce obecnie wydanej w Polsce R.P.Herman, J.Skylar, G.Keck, Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013 opisana jest oryginalna metoda HIP (Human Impact + Profit; efekt ludzki + zysk), będąca fundamentem nowego sposobu inwestowania, który zakłada dążenie do pomnażania zysków na drodze budowy lepszego świata. Paul Herman skupia się na "ludzkiej twarzy" biznesu i inwestowania, a nie na samym zysku ze spekulacji giełdowych. Wykazuje, że podejście, w którym do portfela inwestycyjnego dobiera się firmy kierujące się w swojej działalności względami społecznymi, ekologicznymi i czysto ludzkimi, gwarantuje długofalowy zysk. Autor nie tylko analizuje indeksy największych i najbardziej rentownych firm, lecz także tworzy własne indeksy takich firm ? HIP 100 i HIP 500. Indeksy te mierzą efekty świadomej działalności firm w kategoriach zdrowia, środowiska, dobrobytu, równości i zaufania.
A czasie wykładu zostały przedstawione:

 • nowatorskie metody i zestawy kilkunastu wskaźników użytecznych przy kompletowaniu portfela inwestycyjnego,
 • praktyczne narzędzia oceny potencjału firm z punktu widzenia kryteriów HIP,
 • skuteczne sposoby prognozowania zysków z inwestycji,
 • przykłady dużych firm, które dzięki zastosowaniu filozofii HIP od-niosły znaczący sukces.

 

Andrzej Blikle - Gry wojenne znane jako systemy motywacyjne; 2 paź 2013

Wojenna gra o premię to gra prowadzona pomiędzy firmą a jej pracownikami, w której firma wyznacza kilka celów numerycznych (najczęściej finansowych, choć nie zawsze), a pracownicy starają się osiągnąć te cele, gdyż w zamian otrzymają premię. Najczęściej jednak osiągnięcie celów odbywa się w sposób niekorzystny dla firmy, gdyż podjęcie gry uwalnia pracownika od poczucia odpowiedzialności za dobro organizacji — to nie ja zaproponowałem tę grę, ale firma, mam więc moralne prawo wybrać najłatwiejszą drogę do wygranej. Gotowość do przyjmowania wrogich strategii nasila się szczególnie wtedy, gdy pracownicy mają poczucie, że firma gra nie fair:

 • nie zapewnia środków (narzędzi) do osiągnięcia zadanych celów,
 • marnotrawi efekty pracy przez złe zarządzanie,
 • przełożeni źle traktują podwładnych,
 • brak jest informacji o aktualnej kondycji firmy,
 • cele operacyjne nie są uzgadniane z pracownikami.

Tradycyjnie myślący menadżerowie na swoje porażki w grze o premię reagują jednakowo: idea jest dobra, ale zasady premiowania zostały źle skonstruowane. W moim wykładzie będę się starał przekonać słuchaczy, że zła jest zasada, a nie jej konkretne realizacje. Przedstawię też pewien ogólny model gry uprawianej w organizacjach gospodarczych.

Prezentacja do pobrania. Pobierz.

Joanna Pommersbach i Agata Kaczmarska, Liderzy w zmianie, przywództwo transformacyjne; 23 maja 2013

Joanna Pommersbach, szefowa Praktyki Rozwoju Przywództwa (i członkini zespołu zarządzającego Hay Group Polska)  w firmie doradczej Hay Group przedstawi koncepcję przywództwa transformacyjnego.  Będziemy szukali odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co to jest jakość przywództwa? Czy można ją zmierzyć?
 • Czy rozwój liderów jest możliwy?
 • Jaka jest rola liderów w zmieniającej się rzeczywistości  biznesowej?
 • W jaki sposób można ich wesprzeć  w zmianie?
 • Jak będzie wyglądało przywództwo w roku 2030 – jakie będą oczekiwania wobec liderów?

Przedstawione zostaną studia przypadków z firm międzynarodowych i polskich w których zastosowano z sukcesem program rozwoju przywództwa.
W drugiej części Agata Kaczmarska, członkini zarządu firmy Aegis Media, przedstawi studium przypadku – około 2-letni okres szybkiego rozwoju w firmy opartego na licznych akwizycjach.  Zostanie zaprezentowana wizja rozwoju firmy, ze szczególnym uwzględnieniem roli liderów w przejściu przez zmianę w sposób oczekiwany przez udziałowców.

W ostatniej części spotkania zaprezentujemy trendy w rozwoju przywództwa, jakie zostały zidentyfikowane przez firmę Hay Group we współpracy z niemiecką firmą Zet Punkt i zaprosimy uczestników do dyskusji na temat wpływu omówionych trendów na oczekiwania wobec liderów oraz konsekwencje dla sposobu pełnionej roli.

Pobierz prezentację Przyszłość przywództwa

Pobierz prezentację Liderzy w zmianie — przywództwo transformacyjne

Pobierz prezentację Aegis Media — studium przypadku

Strona 1 z 2

RSS