Logogram strony

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Turkusowa doktryna jakości - opis kursu

Od chwili ukazania się książki Frederica Laloux Reinventing Organizations (w wersji polskiej Pracować inaczej) karierę na świecie robi idea turkusowej samoorganizacji. Z filozoficznego punktu widzenia nie jest nowa, głosi bowiem znaną od wieków zasadę, że ludzie wolni i szczęśliwi pracują lepiej. Dopiero jednak od drugiej połowy XX w. zaczęła stawać się szerzej obecna w praktyce menadżerskiej, choć nie określano jej jeszcze mianem „turkusowej”. A działo się tak w dużej mierze za sprawą Edwardsa Deminga, twórcy metody zarządzania kompleksową jakością (TQM).

Edwardsa Deminga, który wdrażał wraz z Japończykami TQM w ich gospodarce lat 1950-70, uznaje się dziś za jednego z ojców ekonomicznego sukcesu Japonii po II wojnie światowej.  Poza technikami zarządzania jakością kładł on duży nacisk na kształtowania w firmie dobrych relacji między ludźmi oraz budowania motywacji wywodzącej się z potrzeb godnościowych. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że był rzecznikiem idei oświeconego lidera.

Dziś organizacje turkusowe idą o krok dalej, bo nie ma już w nich wąskiej grupy kierowników, czy szefów, a liderem może być każdy, kto potrafi wspierać innych swoją wiedzą i umiejętnościami. Każdy może też sam podejmować decyzje, pod warunkiem jednakże, że weźmie za nie odpowiedzialność, tj. że będzie je realizował, lub współrealizował. Odpowiedzialność oznacza też, że w przypadku porażki, w pierwszym rzędzie usunie jej przyczyny, a następnie — w miarę możliwości — również skutki.

Organizacje turkusowe to samoorganizujące się zespoły, których przewaga na strukturami hierarchicznymi staje się szczególnie widoczna w epoce rozproszonej pracy zdalnej, choć i przy tradycyjnej pracy „na miejscu” też daje spektakularne sukcesy.  

Ponieważ w proponowanym przeze mnie cyklu wykładów łączę TQM z turkusem, nadałem mu nazwę

Turkusowej Doktryny Jakości.

Ten cykl obejmuje sześć modułów tematycznych:

  1. Ogólne zasady turkusowej samoorganizacji
  2. Dobre praktyki asertywnej i empatycznej komunikacji międzyludzkiej
  3. Budowanie motywacji opartej na potrzebach godnościowych człowieka
  4. Podstawowe narzędzia zarządzania kompleksową jakością (TQM)
  5. Procesowy model organizacji
  6. Jakość w kontekście procesów losowych

Umieściłem je tu w porządku, którą uważam za najskuteczniejszy dla słuchaczy chcących opanować materiał w całości. Jednakże każdy z modułów jest na tyle integralny, że można ich słuchać niezależnie.

Osobom, które byłyby potencjalnie zainteresowane moimi szkoleniami, byłbym bardzo wdzięczny za wypełnienie krótkiej (5 min) ankiety, która pozwoliłaby mi lepiej zaplanować szkolenia zarówno co do tematyki, jak i terminów.

Przejdź do ankiety


Aby przekazać słuchaczom wiedzę nie tylko o tym, jakie metody organizowania pracy uznaję za najskuteczniejsze, ale też jak je wdrożyć na co dzień, w wykładach i książce podaję dużo przykładów z praktyki własnej i doświadczeń innych organizacji.

Szkolenia adresuję przede wszystkim do praktyków, którzy chcieliby podnieść efektywność działania swoich organizacji. Słowo „organizacja” używam celowo dla podkreślenia, że wiedza, o której mówię i piszę, znajduje zastosowanie zarówno w firmach jak i w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych. W wojsku, policji, służbie zdrowia i w oświacie. Stosują się bowiem do każdej sytuacji, gdzie ludzie łączą swoje wysiłki dla realizowania wspólnych celów.

Na szkolenia zapraszam nie tylko liderów, ale wszystkich, którzy chcieliby pracować w sposób nadaje ich życiu sens, oferujący przestrzeń do rozwoju i kreatywności, a także poczucie sprawczości i spełnienia. Taki program można by uznać za akademicką utopię, gdyby nie fakt, że jest on realizowany w coraz większej liczbie organizacji. Również w Polsce! Wszędzie też przynosi nie tylko radość z pracy, ale również znacznie wyższą skuteczność działania, co w organizacjach gospodarczych przekłada się na sukcesy biznesowe.

Od czasu, gdy w roku 2008 zbudowałem moją witrynę, oferują za jej pośrednictwem bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, takich jak książka „Doktryna jakości” oraz prezentacje wykładów, po które można sięgnąć z bocznego menu wchodząc na strony poszczególnych wykładów. Siłą rzeczy dostęp do nich mają więc również moi słuchacze. Osoby, które chciałyby zobaczyć nagrania moich wykładów na video zapraszam do sekcji Otwarte spotkania w sieci. Kilkadziesiąt ciekawych video wykładów innych autorów można znaleźć w bocznym menu na stronie Konwersatorium TQM. A kto chciałby poczytać o mnie może zajrzeć na stronę Garść informacji o mnie.

Wszystkich pobierających bezpłatnie moje materiały chciałbym gorąco poprosić o wsparcia jakąś niewielką kwotą Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków oraz Ich Przyjaciół - INTEGRAŁ.

Oni naprawdę bardzo potrzebują pomocy. Szczególnie dziś.

Więcej na stronie

Wesprzyj stowarzyszenie "Integrał"