Czym jest Tropem Jakości?

Zarządzanie kompleksową jakością (ang. Total Quality Management, skr. TQM) to uniwersalna metoda podnoszenia sprawności wszelkiego rodzaju pracy zespołowej, metoda która po II wojnie światowej uczyniła z Japonii jedną z pierwszych potęg gospodarczych Świata. Do Stanów Zjednoczonych trafiła we wczesnych latach 1980., nieco później do Europy, a w tym i do Polski. Początkowo stosowana głównie w firmach produkcyjnych, później objęła wszelkiego rodzaju usługi, a w tym służbę zdrowia, administrację rządową i samorządową, wreszcie również armię i policję. Dziś nie ma takiej dziedziny aktywności ludzkiej, gdzie TQM nie znalazłoby zastosowania.

Branżowa uniwersalność TQM nie przekłada się jednak na dużą liczbę firm i organizacji stosujących tę metodę. Dzieje się tak nie dla jej technicznej złożoności, ale przede wszystkim dlatego, że skuteczne wdrożenie TQM wymaga z jednej strony porzucenia wielu ugruntowanych od dawna przekonań co do sposobów zarządzania organizacją, podejmowania decyzji i motywowania ludzi do działania, a z drugiej — zbudowania bardzo wysokiego potencjału zaangażowania pracowników w filozofię i narzędzia TQM. Bez tego zaangażowania TQM staje się zbiorem technicznych procedur wykonywanych bardziej dla „politycznej poprawności” niż dla płynącego z nich pożytku.

Aby narzędzia TQM znalazły efektywne wykorzystanie, konieczne jest zbudowanie zespołu, którego członkowie potrafią i chcą się porozumiewać, potrafią i chcą ze sobą współpracować zamiast współzawodniczyć, potrafią i chcą czerpać motywację do działania z poczucia dumy z tego co robią.

Niestety większość oferowanych usług szkoleniowych wspierających wdrożenia TQM ogranicza się do zrealizowania warunku "potrafią". Wdrożenie "chcą", które wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii zarządzania, jest najczęściej oferowane przez trenerów nie mających kompetencji w obszarze TQM. Dla wypełnienia tej luki na początku 2014 roku zostało powołane przez Andrzeja Bliklego oraz Dorotę i Jacka Jakubowskich wspólne przedsięwzięcie edukacyjno-wdrożeniowe Tropem Jakości.

Pod względem metodologicznym oferowane szkolenia/wdrożenia oprzemy na dwóch filarach:

  1. autorskiej metodologii wdrażania TQM Andrzeja Bliklego opisanej w książce Doktryna jakości (patrz artykuły Moja książka "Doktryna jakości" oraz Doktryna jakości); tę metodologię nazywamy Doktryną Jakości
  2. Metodzie TROP (Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości) stworzonej przez Dorotę i Jacka Jakubowskich.

Doktryna Jakości to budowanie zespołu opartego na współpracy i motywacjach godnościowych, procesowa struktura zarządcza organizacji sprzyjająca zarządzaniu jakością i wiedzą, umiejętność podejmowania decyzji w kontekście procesów losowych, a to wszystko uzupełnione arsenałem narzędzi stosowanych w TQM. Wdrażanie tak pojętego zarządzania jakością dokonuje się w trzech równoległych nurtach:

  1. budowanie zaangażowania,
  2. budowanie zaplecza wiedzy i umiejętności,
  3. ustawiczne doskonalenie.

Doktryna Jakości tworzy dla tych nurtów bazę pojęciową i strukturę działań. Metoda TROP odpowiada na pytanie jak wdrożyć tego rodzaju przemianę społeczną w firmie. Jak budować wewnętrzną motywację, radzić sobie z naturalnym oporem przed zmianą, rozwijać komunikację i wymianę wiedzy. W tym kontekście szczególnie pomocna jest wypracowana w ramach Metody TROP metodyka rozwoju kompetencji osobistych p.n. U!LIDER, czyli przywództwo oparte na partnerstwie, partycypacji, uruchamianiu współpracy opartej na empatii i samoświadomości.

Zapraszamy do współpracy. 

Andrzej Blikle Metody TQM wdrażał w swojej rodzinnej firmie A.Blikle w latach 1996-2010. Od roku 2008 prowadzi własną firmę szkoleniową pod nazwą Andrzej Blikle Doradca, w ramach której oferuje szkolenia na indywidualne zamówienia firm, a także prowadzi wykłady na kursach MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz wykłady w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest autorem książki Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu udostępnionej w Internecie od 2008 roku, którą można też nabyć w Helion-OnePress http://onepress.pl/?gclid=CKnb15eB77UCFUmN3gody0YAsw. Jest członkiem wielu stowarzyszeń, m.in. prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i przewodniczącym Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha. Materiały do jego wykładów oraz książka w formacie PDF są do bezpłatnego pobrania na www.moznainaczej.com.pl. 

  Dorota Szczepan-Jakubowska Psycholog, Prezes Grupy TROP prowadzącej Akademię TROP (jedna z największych i najstarszych Szkół Trenerów Biznesu, Szkoła Coachów, Liderów, Mediatorów). Współautorka oryginalnej koncepcji wprowadzania zmiany i uruchamiania rozwoju p.n. Metody TROP. Prowadziła wiele projektów rozwoju organizacji, a także coachingów (indywidualnych i grupowych) dla zarządów firm. Stworzyła autorskie koncepcje treningu kreatywności, a także rozwoju kompetencji przywódczych p.n. U!LIDER  Superwizor certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

 Jacek Jakubowski Psycholog, współwłaściciel Grupy TROP, autor i realizator pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów, współautor Metody TROP i koncepcji Akademii TROP. Członek międzynarodowego stowarzyszenia INNOWATORZY DLA DOBRA OGÓŁU ASHOKA, autor i realizator wielu programów zmiany społecznej w biznesie, oświacie, społecznościach lokalnych, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek założyciel Inicjatywy Firm Rodzinnych, Certyfikowany superwizor PTP, STOP i TROP. Coach, lider zmiany, trener, pracował w innowacyjnych przedsięwzięciach dla dużych korporacji, firm rodzinnych, ogólnopolskich organizacji pozarządowych i urzędów centralnych (m.in. dla Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy).